Loading...

Thane → Nahur

96650 TLA CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
21:29
97254 DI CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
21:33
97144 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
21:37
97442 TNA DR LOCAL
Nahur
00.08 hr
21:41
96652 TLA CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
21:46
97146 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
21:51
97256 DI DR LOCAL
Nahur
00.07 hr
21:56
96330 ABH CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
22:01
96654 TLA CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
22:10
96332 ABH CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
22:18
97258 DI CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
22:22
97148 KYN DR LOCAL
Nahur
00.06 hr
22:25
95238 BUD CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
22:29
97150 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
22:37
97260 DI CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
22:41
96334 ABH CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
22:45
95240 BUD CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
22:49
96656 TLA CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
22:53
97152 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
22:58
96112 KJT CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
23:06
97262 DI DR LOCAL
Nahur
00.06 hr
23:11
96520 ASO CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
23:22
97154 KYN DR LOCAL
Nahur
00.06 hr
23:43
96406 KSRA CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
23:49
96232 BUD CLA LOCAL
Nahur
00.06 hr
23:58
96020 KHPI CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
00:06
4-Oct
96234 BUD CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
00:23
4-Oct
97302 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
04:00
4-Oct
96102 KJT CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
04:04
4-Oct
97304 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
04:20
4-Oct
96302 ABH CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
04:29
4-Oct
97306 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
04:40
4-Oct
96602 TLA CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
04:48
4-Oct
96304 ABH CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
04:56
4-Oct
96104 KJT CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
05:06
4-Oct
97002 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
05:12
4-Oct
96604 TLA CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
05:19
4-Oct
97308 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
05:24
4-Oct
96402 KSRA CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
05:34
4-Oct
96306 ABH CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
05:41
4-Oct
97310 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
05:47
4-Oct
96106 KJT CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
05:52
4-Oct
97312 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
05:56
4-Oct
96606 TLA CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
05:58
4-Oct
96308 ABH CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
06:04
4-Oct
97314 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
06:08
4-Oct
97316 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
06:16
4-Oct
97202 DI CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
06:20
4-Oct
96608 TLA CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
06:24
4-Oct
97318 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
06:28
4-Oct
96202 BUD CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
06:32
4-Oct
97004 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
06:36
4-Oct
96404 KSRA CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
06:42
4-Oct
97006 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
06:46
4-Oct
97320 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
06:50
4-Oct
96310 ABH CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
06:56
4-Oct
96610 TLA CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
07:00
4-Oct
97322 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
07:04
4-Oct
96204 BUD CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
07:08
4-Oct
97008 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
07:16
4-Oct
97010 KYN DR LOCAL
Nahur
00.07 hr
07:21
4-Oct
96502 ASO CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
07:24
4-Oct
97324 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
07:28
4-Oct
96612 TLA CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
07:32
4-Oct
96206 BUD CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
07:36
4-Oct
97012 KYN DR LOCAL
Nahur
00.07 hr
07:40
4-Oct
97326 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
07:44
4-Oct
97014 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
07:48
4-Oct
97204 DI CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
07:52
4-Oct
97328 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
07:55
4-Oct
97330 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
07:59
4-Oct
97016 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
08:06
4-Oct
97206 DI CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
08:10
4-Oct
97332 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
08:14
4-Oct
96504 ASO CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
08:18
4-Oct
97018 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
08:21
4-Oct
97334 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
08:24
4-Oct
97020 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
08:29
4-Oct
97022 KYN CSTM LADIES SPL
Nahur
00.07 hr
08:33
4-Oct
97336 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
08:36
4-Oct
96614 TLA CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
08:40
4-Oct
97338 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
08:47
4-Oct
97024 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
08:53
4-Oct
96616 TLA DR LOCAL
Nahur
00.07 hr
08:57
4-Oct
97340 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
09:00
4-Oct
97208 DI CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
09:05
4-Oct
97342 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
09:08
4-Oct
97344 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
09:16
4-Oct
96618 TLA CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
09:22
4-Oct
97210 DI CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
09:27
4-Oct
97346 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
09:30
4-Oct
97028 KYN DR LOCAL
Nahur
00.07 hr
09:38
4-Oct
97348 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
09:41
4-Oct
96210 BUD CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
09:46
4-Oct
97350 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
09:50
4-Oct
97026 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
09:54
4-Oct
97352 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
09:57
4-Oct
97354 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
10:06
4-Oct
97212 DI DR LOCAL
Nahur
00.07 hr
10:11
4-Oct
97356 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
10:18
4-Oct
97030 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
10:23
4-Oct
96508 ASO CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
10:27
4-Oct
97358 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
10:30
4-Oct
97032 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
10:37
4-Oct
97360 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
10:42
4-Oct
97034 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
10:48
4-Oct
97362 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
10:52
4-Oct
97036 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
10:58
4-Oct
97214 DI CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
11:03
4-Oct
96510 ASO CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
11:07
4-Oct
97038 KYN CLA LOCAL
Nahur
00.06 hr
11:12
4-Oct
97040 KYN DR LOCAL
Nahur
00.07 hr
11:16
4-Oct
96212 BUD CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
11:19
4-Oct
97364 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.09 hr
11:21
4-Oct
97216 DI CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
11:27
4-Oct
97042 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
11:31
4-Oct
97366 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
11:37
4-Oct
96622 TLA CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
11:42
4-Oct
96312 ABH CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
11:46
4-Oct
97046 KYN DR LOCAL
Nahur
00.07 hr
11:50
4-Oct
96214 BUD CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
11:57
4-Oct
97368 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
12:00
4-Oct
96314 ABH CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
12:05
4-Oct
96624 TLA CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
12:09
4-Oct
97218 DI CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
12:13
4-Oct
97050 KYN DR LOCAL
Nahur
00.07 hr
12:17
4-Oct
96216 BUD CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
12:21
4-Oct
97052 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
12:25
4-Oct
96512 ASO CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
12:29
4-Oct
97220 DI CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
12:33
4-Oct
96218 BUD CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
12:37
4-Oct
97054 KYN DR LOCAL
Nahur
00.07 hr
12:41
4-Oct
96626 TLA CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
12:45
4-Oct
96316 ABH CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
12:49
4-Oct
96220 BUD CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
12:53
4-Oct
97370 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
12:56
4-Oct
96318 ABH CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
13:03
4-Oct
96628 TLA CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
13:07
4-Oct
97058 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
13:11
4-Oct
96222 BUD CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
13:15
4-Oct
97222 DI CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
13:21
4-Oct
97060 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
13:25
4-Oct
97372 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
13:28
4-Oct
96630 TLA CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
13:32
4-Oct
96320 ABH CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
13:36
4-Oct
97062 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
13:40
4-Oct
96632 TLA CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
13:47
4-Oct
97064 KYN CLA LOCAL
Nahur
00.06 hr
13:51
4-Oct
97224 DI CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
13:55
4-Oct
97066 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
13:59
4-Oct
97374 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
14:02
4-Oct
96634 TLA CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
14:07
4-Oct
97226 DI DR LOCAL
Nahur
00.07 hr
14:11
4-Oct
97068 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
14:15
4-Oct
96322 ABH CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
14:19
4-Oct
97376 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
14:22
4-Oct
97070 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
14:27
4-Oct
97228 DI CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
14:31
4-Oct
97072 KYN DR LOCAL
Nahur
00.07 hr
14:35
4-Oct
96636 TLA CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
14:39
4-Oct
97074 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
14:43
4-Oct
96324 ABH CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
14:47
4-Oct
97378 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
14:52
4-Oct
97076 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
14:57
4-Oct
97078 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
15:04
4-Oct
96326 ABH CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
15:08
4-Oct
97080 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
15:12
4-Oct
97380 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
15:15
4-Oct
97230 DI CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
15:20
4-Oct
97382 TNA DR LOCAL
Nahur
00.07 hr
15:23
4-Oct
97082 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
15:27
4-Oct
96638 TLA CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
15:31
4-Oct
97084 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
15:38
4-Oct
97384 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
15:41
4-Oct
97386 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
15:51
4-Oct
96640 TLA CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
15:55
4-Oct
97232 DI CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
15:59
4-Oct
97088 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
16:03
4-Oct
97090 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
16:09
4-Oct
97092 KYN DR LOCAL
Nahur
00.07 hr
16:19
4-Oct
96642 TLA CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
16:23
4-Oct
97388 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
16:27
4-Oct
97390 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
16:30
4-Oct
97392 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
16:35
4-Oct
97096 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
16:40
4-Oct
97394 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
16:43
4-Oct
97098 KYN DR LOCAL
Nahur
00.06 hr
16:48
4-Oct
97396 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
16:55
4-Oct
97100 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
16:56
4-Oct
97398 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
16:59
4-Oct
97234 DI CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
17:02
4-Oct
97400 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
17:10
4-Oct
97402 TNA DR LOCAL
Nahur
00.07 hr
17:15
4-Oct
97236 DI CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
17:19
4-Oct
97404 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
17:21
4-Oct
97406 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
17:25
4-Oct
97408 TNA DR LOCAL
Nahur
00.08 hr
17:31
4-Oct
97238 DI CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
17:38
4-Oct
97410 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
17:42
4-Oct
97102 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
17:47
4-Oct
97412 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
17:52
4-Oct
97240 DI DR LOCAL
Nahur
00.08 hr
17:55
4-Oct
97104 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
18:02
4-Oct
97414 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
18:05
4-Oct
97416 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
18:12
4-Oct
97418 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
18:16
4-Oct
97242 DI CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
18:21
4-Oct
97420 TNA DR LOCAL
Nahur
00.08 hr
18:24
4-Oct
97106 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
18:33
4-Oct
97422 TNA DR LOCAL
Nahur
00.08 hr
18:36
4-Oct
97244 DI CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
18:45
4-Oct
97424 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
18:48
4-Oct
97110 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
18:53
4-Oct
97426 TNA DR LOCAL
Nahur
00.08 hr
18:57
4-Oct
97112 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
19:06
4-Oct
97428 TNA DR LOCAL
Nahur
00.08 hr
19:10
4-Oct
97246 DI CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
19:15
4-Oct
97114 KYN CLA LOCAL
Nahur
00.06 hr
19:19
4-Oct
97116 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
19:22
4-Oct
96516 ASO CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
19:25
4-Oct
97430 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
19:30
4-Oct
97120 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
19:35
4-Oct
97432 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
19:38
4-Oct
97122 KYN DR LOCAL
Nahur
00.08 hr
19:41
4-Oct
97124 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
19:46
4-Oct
97434 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
19:49
4-Oct
97248 DI CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
19:54
4-Oct
97126 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
19:58
4-Oct
97436 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
20:03
4-Oct
97128 KYN DR LOCAL
Nahur
00.06 hr
20:09
4-Oct
97130 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
20:13
4-Oct
96328 ABH CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
20:26
4-Oct
97134 KYN DR LOCAL
Nahur
00.06 hr
20:30
4-Oct
96646 TLA CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
20:38
4-Oct
97438 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
20:41
4-Oct
97250 DI CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
20:45
4-Oct
97136 KYN DR LOCAL
Nahur
00.08 hr
20:49
4-Oct
96518 ASO CSTM LOCAL
Nahur
00.07 hr
20:54
4-Oct
97252 DI CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
20:57
4-Oct
97138 KYN CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
21:04
4-Oct
96648 TLA CSTM LOCAL
Nahur
00.06 hr
21:08
4-Oct
97140 KYN DR LOCAL
Nahur
00.06 hr
21:14
4-Oct
97440 TNA CSTM LOCAL
Nahur
00.08 hr
21:21
4-Oct

Dadar → Nahur

97151 DR KYN LOCAL
Nahur
00.29 hr
21:42
97153 PR KYN LOCAL
Nahur
00.28 hr
22:06
97429 DR TNA LOCAL
Nahur
00.28 hr
22:30
96339 DR ABH LOCAL
Nahur
00.29 hr
22:52
96227 DR BUD LOCAL
Nahur
00.28 hr
23:18
97023 DR KYN LOCAL
Nahur
00.29 hr
08:07
4-Oct
97319 DR TNA LOCAL
Nahur
00.29 hr
08:41
4-Oct
97037 DR KYN LOCAL
Nahur
00.28 hr
09:44
4-Oct
97045 DR KYN LOCAL
Nahur
00.29 hr
10:47
4-Oct
97049 DR KYN LOCAL
Nahur
00.29 hr
11:12
4-Oct
97221 DR DI LOCAL
Nahur
00.29 hr
12:20
4-Oct
97223 DR DI LOCAL
Nahur
00.29 hr
12:37
4-Oct
97065 DR KYN LOCAL
Nahur
00.29 hr
13:05
4-Oct
97227 DR DI LOCAL
Nahur
00.29 hr
13:43
4-Oct
97087 DR KYN LOCAL
Nahur
00.28 hr
15:00
4-Oct
97091 DR KYN LOCAL
Nahur
00.29 hr
15:26
4-Oct
97375 DR TNA LOCAL
Nahur
00.28 hr
16:13
4-Oct
97241 DR DI LOCAL
Nahur
00.29 hr
17:13
4-Oct
97115 DR KYN LOCAL
Nahur
00.28 hr
17:38
4-Oct
97243 DR DI LOCAL
Nahur
00.28 hr
17:58
4-Oct
97125 DR KYN LOCAL
Nahur
00.29 hr
18:19
4-Oct
97131 DR KYN LOCAL
Nahur
00.29 hr
18:43
4-Oct
97133 DR KYN LOCAL
Nahur
00.29 hr
19:11
4-Oct
97409 DR TNA LOCAL
Nahur
00.29 hr
19:27
4-Oct
97253 DR DI LOCAL
Nahur
00.28 hr
19:43
4-Oct
97415 DR TNA LOCAL
Nahur
00.29 hr
19:57
4-Oct
97145 DR KYN LOCAL
Nahur
00.28 hr
20:27
4-Oct
97147 DR KYN LOCAL
Nahur
00.29 hr
21:02
4-Oct
97149 DR KYN LOCAL
Nahur
00.29 hr
21:17
4-Oct

C Shivaji Maharaj T → Nahur

96221 CSTM BUD LOCAL
Nahur
00.46 hr
21:28
96409 CSTM KSRA LOCAL
Nahur
00.46 hr
21:32
96337 CSTM ABH LOCAL
Nahur
00.46 hr
21:40
95743 CSTM KYN SEMI FAST
Nahur
00.40 hr
21:42
96223 CSTM BUD LOCAL
Nahur
00.46 hr
21:48
97427 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
21:52
97155 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
21:56
96649 CSTM TLA LOCAL
Nahur
00.46 hr
22:00
97157 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
22:04
97159 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.47 hr
22:16
97431 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.47 hr
22:20
97161 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.47 hr
22:24
96019 CSTM KHPI LOCAL
Nahur
00.47 hr
22:28
97433 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
22:38
96225 CSTM BUD LOCAL
Nahur
00.46 hr
22:43
97435 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
22:47
96651 CSTM TLA LOCAL
Nahur
00.46 hr
22:51
97437 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
23:04
96341 CSTM ABH LOCAL
Nahur
00.46 hr
23:08
97439 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
23:12
96653 CSTM TLA LOCAL
Nahur
00.46 hr
23:20
96119 CSTM KJT LOCAL
Nahur
00.46 hr
23:30
97441 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
23:39
96655 CSTM TLA LOCAL
Nahur
00.46 hr
23:44
96343 CSTM ABH LOCAL
Nahur
00.47 hr
23:52
97443 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.47 hr
23:59
96301 CSTM ABH LOCAL
Nahur
00.46 hr
00:05
4-Oct
96401 CSTM KSRA LOCAL
Nahur
00.46 hr
00:15
4-Oct
96101 CSTM KJT LOCAL
Nahur
00.46 hr
00:25
4-Oct
97301 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
00:28
4-Oct
96403 CSTM KSRA LOCAL
Nahur
00.46 hr
04:15
4-Oct
96003 CSTM KHPI LOCAL
Nahur
00.46 hr
04:24
4-Oct
96107 CSTM KJT LOCAL
Nahur
00.46 hr
04:48
4-Oct
96405 CSTM KSRA LOCAL
Nahur
00.46 hr
05:00
4-Oct
96505 CSTM ASO LOCAL
Nahur
00.46 hr
05:12
4-Oct
96109 CSTM KJT LOCAL
Nahur
00.46 hr
05:20
4-Oct
96303 CSTM ABH LOCAL
Nahur
00.46 hr
05:24
4-Oct
96605 CSTM TLA LOCAL
Nahur
00.46 hr
05:28
4-Oct
96305 CSTM ABH LOCAL
Nahur
00.46 hr
05:40
4-Oct
96607 CSTM TLA LOCAL
Nahur
00.46 hr
05:52
4-Oct
96507 CSTM ASO LOCAL
Nahur
00.46 hr
06:02
4-Oct
97011 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
06:10
4-Oct
96307 CSTM ABH LOCAL
Nahur
00.46 hr
06:20
4-Oct
97201 CSTM DI LOCAL
Nahur
00.46 hr
06:23
4-Oct
96611 CSTM TLA LOCAL
Nahur
00.46 hr
06:30
4-Oct
97203 CSTM DI LOCAL
Nahur
00.46 hr
06:33
4-Oct
97303 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
06:37
4-Oct
97015 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
06:41
4-Oct
97305 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
06:48
4-Oct
96309 CSTM ABH LOCAL
Nahur
00.46 hr
06:52
4-Oct
96613 CSTM TLA LOCAL
Nahur
00.46 hr
07:00
4-Oct
97017 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
07:08
4-Oct
97307 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
07:12
4-Oct
97205 CSTM DI LOCAL
Nahur
00.46 hr
07:16
4-Oct
97019 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
07:24
4-Oct
97309 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
07:28
4-Oct
97021 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
07:32
4-Oct
97207 CSTM DI LOCAL
Nahur
00.46 hr
07:36
4-Oct
96511 CSTM ASO LOCAL
Nahur
00.46 hr
07:42
4-Oct
97311 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
07:45
4-Oct
97025 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
07:50
4-Oct
97313 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
08:00
4-Oct
97315 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
08:08
4-Oct
97027 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
08:12
4-Oct
97317 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
08:16
4-Oct
97209 CSTM DI LOCAL
Nahur
00.46 hr
08:20
4-Oct
97321 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.47 hr
08:26
4-Oct
97029 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
08:33
4-Oct
97323 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.47 hr
08:45
4-Oct
97031 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.47 hr
08:49
4-Oct
97325 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
08:57
4-Oct
97327 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.47 hr
09:01
4-Oct
97033 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
09:05
4-Oct
97211 CSTM DI LOCAL
Nahur
00.46 hr
09:16
4-Oct
97329 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
09:19
4-Oct
97331 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.49 hr
09:26
4-Oct
97039 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.48 hr
09:30
4-Oct
97213 CSTM DI LOCAL
Nahur
00.49 hr
09:33
4-Oct
97333 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.48 hr
09:37
4-Oct
97335 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.47 hr
09:41
4-Oct
97337 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
09:49
4-Oct
96617 CSTM TLA LOCAL
Nahur
00.46 hr
09:57
4-Oct
97041 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
10:02
4-Oct
97339 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
10:06
4-Oct
97341 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
10:10
4-Oct
97043 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
10:14
4-Oct
97215 CSTM DI LOCAL
Nahur
00.46 hr
10:22
4-Oct
97343 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.47 hr
10:26
4-Oct
97217 CSTM DI LOCAL
Nahur
00.48 hr
10:34
4-Oct
97345 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.48 hr
10:40
4-Oct
97047 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.47 hr
10:48
4-Oct
97347 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.47 hr
10:51
4-Oct
97349 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.47 hr
10:56
4-Oct
96619 CSTM TLA LOCAL
Nahur
00.46 hr
11:04
4-Oct
97351 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
11:08
4-Oct
97353 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
11:16
4-Oct
97051 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
11:20
4-Oct
96621 CSTM TLA LOCAL
Nahur
00.46 hr
11:24
4-Oct
97219 CSTM DI LOCAL
Nahur
00.46 hr
11:30
4-Oct
97355 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.47 hr
11:36
4-Oct
96311 CSTM ABH LOCAL
Nahur
00.47 hr
11:40
4-Oct
97357 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.47 hr
11:45
4-Oct
97055 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
11:50
4-Oct
96623 CSTM TLA LOCAL
Nahur
00.46 hr
11:54
4-Oct
96313 CSTM ABH LOCAL
Nahur
00.46 hr
11:59
4-Oct
97057 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
12:07
4-Oct
97059 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
12:15
4-Oct
97359 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
12:24
4-Oct
97061 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
12:28
4-Oct
97063 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
12:32
4-Oct
96315 CSTM ABH LOCAL
Nahur
00.46 hr
12:36
4-Oct
97225 CSTM DI LOCAL
Nahur
00.46 hr
12:40
4-Oct
96625 CSTM TLA LOCAL
Nahur
00.46 hr
12:44
4-Oct
96317 CSTM ABH LOCAL
Nahur
00.49 hr
12:50
4-Oct
97361 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.49 hr
12:54
4-Oct
97067 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.49 hr
12:58
4-Oct
97069 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.49 hr
13:02
4-Oct
97363 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.49 hr
13:06
4-Oct
96627 CSTM TLA LOCAL
Nahur
00.49 hr
13:10
4-Oct
96319 CSTM ABH LOCAL
Nahur
00.47 hr
13:16
4-Oct
97071 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
13:22
4-Oct
96515 CSTM ASO LOCAL
Nahur
00.46 hr
13:30
4-Oct
97073 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
13:34
4-Oct
97365 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
13:38
4-Oct
96629 CSTM TLA LOCAL
Nahur
00.46 hr
13:42
4-Oct
97077 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
13:46
4-Oct
96321 CSTM ABH LOCAL
Nahur
00.46 hr
13:50
4-Oct
97229 CSTM DI LOCAL
Nahur
00.46 hr
13:54
4-Oct
97367 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
13:58
4-Oct
96631 CSTM TLA LOCAL
Nahur
00.46 hr
14:08
4-Oct
97081 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
14:12
4-Oct
96205 CSTM BUD LOCAL
Nahur
00.46 hr
14:17
4-Oct
97369 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
14:20
4-Oct
97083 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
14:26
4-Oct
97371 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
14:30
4-Oct
96323 CSTM ABH LOCAL
Nahur
00.46 hr
14:34
4-Oct
97085 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
14:38
4-Oct
96633 CSTM TLA LOCAL
Nahur
00.46 hr
14:46
4-Oct
96325 CSTM ABH LOCAL
Nahur
00.46 hr
14:56
4-Oct
97089 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
15:00
4-Oct
97231 CSTM DI LOCAL
Nahur
00.46 hr
15:12
4-Oct
96635 CSTM TLA LOCAL
Nahur
00.46 hr
15:16
4-Oct
97093 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
15:20
4-Oct
97233 CSTM DI LOCAL
Nahur
00.47 hr
15:26
4-Oct
97373 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
15:28
4-Oct
96517 CSTM ASO LOCAL
Nahur
00.46 hr
15:32
4-Oct
96637 CSTM TLA LOCAL
Nahur
00.46 hr
15:36
4-Oct
97095 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
15:41
4-Oct
97235 CSTM DI LOCAL
Nahur
00.46 hr
15:46
4-Oct
97097 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
15:50
4-Oct
97099 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.47 hr
15:58
4-Oct
97237 CSTM DI LOCAL
Nahur
00.46 hr
16:05
4-Oct
97377 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
16:09
4-Oct
96329 CSTM ABH LOCAL
Nahur
00.46 hr
16:13
4-Oct
97379 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
16:17
4-Oct
96639 CSTM TLA LOCAL
Nahur
00.46 hr
16:21
4-Oct
97381 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
16:30
4-Oct
97239 CSTM DI LOCAL
Nahur
00.46 hr
16:34
4-Oct
97383 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
16:38
4-Oct
97107 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
16:48
4-Oct
97385 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
16:52
4-Oct
97111 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.48 hr
17:00
4-Oct
97387 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.47 hr
17:04
4-Oct
97389 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.47 hr
17:08
4-Oct
97113 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
17:12
4-Oct
97391 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
17:16
4-Oct
97393 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
17:24
4-Oct
97395 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
17:32
4-Oct
97119 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
17:36
4-Oct
97397 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
17:48
4-Oct
97123 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
17:53
4-Oct
97245 CSTM DI LOCAL
Nahur
00.46 hr
17:58
4-Oct
97399 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.48 hr
18:04
4-Oct
97127 CSTM KYN LADIES
Nahur
00.48 hr
18:07
4-Oct
97129 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
18:14
4-Oct
97247 CSTM DI LOCAL
Nahur
00.46 hr
18:22
4-Oct
97401 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
18:29
4-Oct
96641 CSTM TLA LOCAL
Nahur
00.46 hr
18:34
4-Oct
97403 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
18:38
4-Oct
97249 CSTM DI LOCAL
Nahur
00.46 hr
18:42
4-Oct
97405 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
18:46
4-Oct
97407 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.47 hr
18:56
4-Oct
97135 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
19:01
4-Oct
97251 CSTM DI LOCAL
Nahur
00.46 hr
19:05
4-Oct
97137 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
19:14
4-Oct
97139 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
19:18
4-Oct
97411 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
19:22
4-Oct
96213 CSTM BUD LOCAL
Nahur
00.47 hr
19:32
4-Oct
97143 CSTM KYN LOCAL
Nahur
00.46 hr
19:38
4-Oct
97413 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.47 hr
19:45
4-Oct
97417 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.47 hr
19:50
4-Oct
96215 CSTM BUD LOCAL
Nahur
00.46 hr
19:55
4-Oct
97255 CSTM DI LOCAL
Nahur
00.46 hr
20:00
4-Oct
96643 CSTM TLA LOCAL
Nahur
00.46 hr
20:05
4-Oct
96333 CSTM ABH LOCAL
Nahur
00.46 hr
20:13
4-Oct
97419 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
20:18
4-Oct
97257 CSTM DI LOCAL
Nahur
00.47 hr
20:22
4-Oct
95913 CSTM TNA FAST
Nahur
00.43 hr
20:30
4-Oct
96645 CSTM TLA LOCAL
Nahur
00.48 hr
20:30
4-Oct
97421 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
20:36
4-Oct
96335 CSTM ABH LOCAL
Nahur
00.46 hr
20:40
4-Oct
97259 CSTM DI LOCAL
Nahur
00.47 hr
20:48
4-Oct
97423 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
20:52
4-Oct
96519 CSTM ASO LOCAL
Nahur
00.46 hr
20:56
4-Oct
97425 CSTM TNA LOCAL
Nahur
00.46 hr
21:04
4-Oct
96219 CSTM BUD LOCAL
Nahur
00.46 hr
21:08
4-Oct
97261 CSTM DI LOCAL
Nahur
00.46 hr
21:12
4-Oct
96647 CSTM TLA LOCAL
Nahur
00.46 hr
21:20
4-Oct
Station Name / Code
Thane
TNA
Dadar
DR
C Shivaji Maharaj T
CSMT
Nahur
NHU
Be your own boss, become Travel Agent अपने बॉस खुद बनें, आज एजेंट बनें.
Click here to Register for Travel Agency ₹3,999 only

Alert : There is NO offical Tatkal Booking Software, tatkal tickets can only be booked from IRCTC website for personal use.

We are Hiring/Jobs Click here to Apply

#SPEICAL#
IRCTC eTicket Retiring Room Tour Packages eCatering eWheelChair Feedback

Thane to Nahur Trains

About Trains Between Thane and Nahur

 1. Which trains run between Thane and Nahur?
  There are 480 trains between Thane and Nahur.
 2. When does the first train leave from Thane?
  The first train from Thane to Nahur is Mumbai Cst Ambarnath LOCAL (96301) departs at 00.05 and train runs daily.
 3. When does the last train leave from Thane?
  The last train from Thane to Nahur is Mumbai Cst Thane LOCAL (97443) departs at 23.59 and train runs daily.
 4. Which is the fastest train to Nahur and its timing?
  The fastest train from Thane to Nahur is Khopoli Mumbai Cst LOCAL (96020) departs at 00.06 and train runs daily. It covers the distance of 5km in 00.06 hrs.