Loading...
43952 KBT VLCY LOCAL
Chennai Beach Jn
01.05 hr
12:30
43420 AJJ MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.10 hr
12:50
43230 TRL MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
13:20
43764 TRL VLCY LOCAL
Chennai Beach Jn
01.19 hr
13:45
43512 TRT MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.10 hr
13:50
43904 KBT MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.02 hr
14:13
40900 MSB-CGL-AJJ-MSB CIRCULAR
Chennai Beach Jn
01.05 hr
14:20
43422 AJJ MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.10 hr
14:40
43232 TRL MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
14:55
43234 TRL MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.10 hr
15:20
43514 TRT MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
15:35
43236 TRL MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
15:55
66048 TPTY MAS FAST PASS
Mgr Chennai Central Suburban
00.59 hr
16:06
06728 TPTY-MASS MEMU EXP SPL
Mgr Chennai Central Suburban
00.58 hr
16:17
43238 TRL MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
16:20
43424 AJJ MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.10 hr
16:30
43240 TRL MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
16:50
43516 TRT MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.10 hr
16:55
43938 AJJ VLCY LOCAL
Chennai Beach Jn
01.13 hr
17:05
43242 TRL MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.00 hr
17:20
43244 TRL MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
17:30
43426 AJJ MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
17:45
66012 TRL MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.10 hr
17:55
43766 TRL VLCY LOCAL
Chennai Beach Jn
01.10 hr
18:10
43518 TRT MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
18:15
43246 TRL MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
18:25
43248 TRL MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
18:25
43768 TRL VLCY LOCAL
Chennai Beach Jn
01.00 hr
18:45
43428 AJJ MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
18:50
43430 AJJ MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
18:50
43250 TRL MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.10 hr
19:05
66014 AJJ MAS MEMU
Mgr Chennai Central Suburban
01.10 hr
19:15
43520 TRT MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
19:35
43770 TRL VLCY LOCAL
Chennai Beach Jn
01.14 hr
19:45
43432 AJJ-MASS EMU LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.10 hr
19:50
43252 TRL MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.15 hr
19:55
43254 TRL MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
20:15
43434 AJJ MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.10 hr
20:20
43436 AJJ MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
20:25
43258 TRL MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
20:45
43256 TRL MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
20:45
66010 AJJ MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.10 hr
20:50
43260 TRL MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
21:05
43438 AJJ MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.10 hr
21:15
43440 AJJ-MASS EMU LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.00 hr
21:40
43262 TRL MMCC LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
21:55
43522 TRT MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.10 hr
22:00
43442 AJJ-MASS EMU LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.10 hr
22:35
43444 AJJ-MASS EMU LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.10 hr
22:40
43524 TRT-MASS EMU LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.25 hr
22:55
43202 TRL MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.00 hr
04:05
5-Oct
43402 AJJ MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.10 hr
04:35
5-Oct
43932 AJJ VLCY LOCAL
Chennai Beach Jn
01.14 hr
04:50
5-Oct
43204 TRL MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.00 hr
05:00
5-Oct
43404 AJJ MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.10 hr
05:15
5-Oct
43852 TRL PON LOCAL
Perambur (Chennai)
00.41 hr
05:35
5-Oct
43502 TRT MMC EMU LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
05:45
5-Oct
43206 TRL MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
06:10
5-Oct
43406 AJJ MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.10 hr
06:15
5-Oct
43902 KBT MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.02 hr
06:38
5-Oct
43504 TRT MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.10 hr
06:50
5-Oct
43208 TRL MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
07:05
5-Oct
66016 AJJ MSB FAST
Chennai Beach Jn
01.15 hr
07:15
5-Oct
43210 TRL MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.00 hr
07:30
5-Oct
43506 TRT MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
07:40
5-Oct
43934 AJJ VLCY LADIES SPL
Chennai Beach Jn
01.20 hr
07:50
5-Oct
43212 TRL MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.10 hr
07:55
5-Oct
43410 AJJ MAS FAST
Mgr Chennai Central Suburban
01.00 hr
08:00
5-Oct
43882 TI MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.10 hr
08:05
5-Oct
66022 AJJ MAS MEMU
Mgr Chennai Central Suburban
01.15 hr
08:10
5-Oct
43508 TRT MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.10 hr
08:10
5-Oct
43214 TRL MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.10 hr
08:20
5-Oct
43216 TRL MAS FAST
Mgr Chennai Central Suburban
00.53 hr
08:32
5-Oct
43936 AJJ VLCY FAST
Chennai Beach Jn
00.51 hr
08:33
5-Oct
43218 TRL MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
08:45
5-Oct
06034 VLR-MSB EXPRESS SPL
Chennai Beach Jn
01.00 hr
08:50
5-Oct
66018 VLR MSB FAST MEMU
Chennai Beach Jn
00.45 hr
08:50
5-Oct
43412 AJJ MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.10 hr
09:05
5-Oct
43220 TRL MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.00 hr
09:25
5-Oct
43222 TRL MAS FAST
Mgr Chennai Central Suburban
00.40 hr
09:40
5-Oct
43414 AJJ MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.10 hr
09:45
5-Oct
43942 TRT VLCY LOCAL
Chennai Beach Jn
01.10 hr
10:05
5-Oct
43224 TRL MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
10:20
5-Oct
43416 AJJ-MASS EMU
Mgr Chennai Central Suburban
01.08 hr
10:47
5-Oct
66008 AJJ MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.10 hr
10:50
5-Oct
43226 TRL MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
11:05
5-Oct
43762 TRL VLCY LOCAL
Chennai Beach Jn
01.02 hr
11:20
5-Oct
43510 TRT MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.00 hr
11:25
5-Oct
66041 MSB CGL MSB CIRCULAR
Chengalpattu Jn
03.16 hr
11:31
5-Oct
43228 TRL MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
11:40
5-Oct
43418 AJJ MAS LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
12:05
5-Oct
43802 AJJ MSB LOCAL
Chennai Beach Jn
01.35 hr
04:50
8-Oct
43812 AJJ-MSB EMU
Chennai Beach Jn
01.10 hr
04:50
8-Oct
43302 TRL-MASS EMU
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
06:05
8-Oct
43462 AJJ-MASS EMU LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.10 hr
06:20
8-Oct
43722 TRL-MSB EMU
Chennai Beach Jn
01.08 hr
06:37
8-Oct
43532 TRT - MASS EMU
Mgr Chennai Central Suburban
01.10 hr
06:50
8-Oct
43464 AJJ-MASS EMU LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
07:10
8-Oct
43304 TRL-MASS EMU
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
07:25
8-Oct
43466 AJJ-MASS EMU LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
07:35
8-Oct
43814 AJJ-MSB EMU
Chennai Beach Jn
01.10 hr
07:55
8-Oct
43534 TRT-MASS EMU
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
08:05
8-Oct
43306 TRL-MASS EMU
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
08:15
8-Oct
43816 AJJ-MSB EMU
Chennai Beach Jn
01.05 hr
08:25
8-Oct
43308 TRL-MASS EMU
Mgr Chennai Central Suburban
01.00 hr
08:30
8-Oct
43468 AJJ-MASS EMU LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
08:35
8-Oct
43470 AJJ-MASS EMU LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
08:50
8-Oct
43472 AJJ-MASS EMU LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.00 hr
09:10
8-Oct
43310 TRL-MASS EMU
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
09:35
8-Oct
43536 TRT-MASS EMU
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
09:50
8-Oct
43820 TRT MSB LOCAL
Chennai Beach Jn
01.20 hr
10:00
8-Oct
43312 TRL-MASS EMU
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
10:15
8-Oct
43474 AJJ-MASS EMU LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.10 hr
10:50
8-Oct
43702 TRL MSB LOCAL
Chennai Beach Jn
01.13 hr
11:12
8-Oct
43724 TRL-MSB EMU
Chennai Beach Jn
01.18 hr
11:17
8-Oct
43314 TRL-MASS EMU
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
11:35
8-Oct
43912 KBT MSB LOCAL
Chennai Beach Jn
01.15 hr
12:30
8-Oct
43538 TRT-MASS EMU
Mgr Chennai Central Suburban
01.10 hr
12:50
8-Oct
43540 TRT-MASS EMU
Mgr Chennai Central Suburban
01.10 hr
12:50
8-Oct
43726 TRL-MSB EMU
Chennai Beach Jn
01.18 hr
13:42
8-Oct
43704 TRL MSB LOCAL
Chennai Beach Jn
01.20 hr
13:45
8-Oct
43478 AJJ-MASS EMU LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.10 hr
13:50
8-Oct
43334 TRL-MASS EMU
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
14:05
8-Oct
43316 TRL-MASS EMU
Mgr Chennai Central Suburban
01.10 hr
14:20
8-Oct
43336 TRL-MASS EMU
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
14:20
8-Oct
43340 TRL-MASS EMU
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
14:40
8-Oct
43480 AJJ-MASS EMU LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.10 hr
14:50
8-Oct
43342 TRL-MASS EMU
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
15:15
8-Oct
43318 TRL-MASS EMU
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
15:20
8-Oct
43344 TRL-MASS EMU
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
15:30
8-Oct
43482 AJJ-MASS EMU LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.10 hr
15:50
8-Oct
43542 TRT-MASS EMU
Mgr Chennai Central Suburban
01.10 hr
15:50
8-Oct
43320 TRL-MASS EMU
Mgr Chennai Central Suburban
01.10 hr
16:00
8-Oct
43346 TRL-MASS EMU
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
16:00
8-Oct
43348 TRL-MASS EMU
Mgr Chennai Central Suburban
01.00 hr
16:10
8-Oct
43728 TRL-MSB EMU
Chennai Beach Jn
01.08 hr
16:22
8-Oct
43322 TRL-MASS EMU
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
16:25
8-Oct
43350 TRL-MASS EMU
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
16:45
8-Oct
43484 AJJ-MASS EMU LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.10 hr
16:50
8-Oct
43806 AJJ MSB FAST
Chennai Beach Jn
01.15 hr
17:10
8-Oct
43808 AJJ-MSB EMU LOCAL
Chennai Beach Jn
01.05 hr
17:10
8-Oct
43324 TRL-MASS EMU
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
17:15
8-Oct
43352 TRL-MASS EMU
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
17:15
8-Oct
43730 TRL-MSB EMU
Chennai Beach Jn
01.13 hr
17:22
8-Oct
43486 AJJ-MASS EMU LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.00 hr
17:50
8-Oct
43354 TRL-MASS EMU
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
18:05
8-Oct
43706 TRL MSB LOCAL
Chennai Beach Jn
01.10 hr
18:10
8-Oct
43326 TRL-MASS EMU
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
18:15
8-Oct
43356 TRL-MASS EMU
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
18:15
8-Oct
43358 TRL-MASS EMU
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
18:25
8-Oct
43708 TRL MSB LOCAL
Chennai Beach Jn
01.15 hr
18:45
8-Oct
43544 TRT-MASS EMU
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
18:50
8-Oct
43360 TRL-MASS EMU
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
19:10
8-Oct
43488 AJJ-MASS EMU LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
19:15
8-Oct
43732 TRL-MSB EMU
Chennai Beach Jn
01.13 hr
19:22
8-Oct
43328 TRL-MASS EMU
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
19:35
8-Oct
43710 TRL MSB LOCAL
Chennai Beach Jn
01.18 hr
19:42
8-Oct
43362 TRL-MASS EMU
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
19:50
8-Oct
43330 TRL-MASS EMU
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
19:55
8-Oct
43364 TRL-MASS EMU
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
20:05
8-Oct
43490 AJJ-MASS EMU LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
20:15
8-Oct
43366 TRL-MASS EMU
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
20:50
8-Oct
43492 AJJ-MASS EMU LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.00 hr
21:00
8-Oct
43332 TRL-MASS EMU
Mgr Chennai Central Suburban
01.05 hr
21:35
8-Oct
43368 TRL-MASS EMU
Mgr Chennai Central Suburban
01.00 hr
21:40
8-Oct
43494 AJJ-MASS EMU LOCAL
Mgr Chennai Central Suburban
01.00 hr
22:25
8-Oct
43546 TRT - MASS EMU
Mgr Chennai Central Suburban
01.30 hr
22:50
8-Oct
Station Name / Code
Tiruninravur
TI
Chennai Beach Jn
MSB
Mgr Chennai Central Suburban
MASS
Perambur (Chennai)
PER
Chengalpattu Jn
CGL
Be your own boss, become Travel Agent अपने बॉस खुद बनें, आज एजेंट बनें.
Click here to Register for Travel Agency ₹3,999 only


Alert : There is NO offical Tatkal Booking Software, please book from IRCTC website for personal use.

#SPEICAL#
IRCTC eTicket Retiring Room Tour Packages eCatering eWheelChair Feedback Jobs

Tiruninravur to Chennai Beach Jn Trains

About Trains Between Tiruninravur and Chennai Beach Jn

 1. Which trains run between Tiruninravur and Chennai Beach Jn?
  There are 167 trains between Tiruninravur and Chennai Beach Jn.
 2. When does the first train leave from Tiruninravur?
  The first train from Tiruninravur to Chennai Beach Jn is Tiruvallur Chennai Central LOCAL (43202) departs at 04.05 and train runs daily.
 3. When does the last train leave from Tiruninravur?
  The last train from Tiruninravur to Chennai Beach Jn is TRT-MASS EMU LOCAL (43524) departs at 22.55 and train runs daily.
 4. Which is the fastest train to Chennai Beach Jn and its timing?
  The fastest train from Tiruninravur to Chennai Beach Jn is Tiruvallur Chennai Central FAST (43222) departs at 09.40 and train runs daily. It covers the distance of 35km in 00.40 hrs.