Loading...
31419 SDAH-NH LOCAL
Barrackpore
00.04 hr
11:14
31622 RHA SDAH LOCAL
Sealdah
00.39 hr
11:19
31825 SDAH KNJ LOCAL
Barrackpore
00.06 hr
11:22
31822 KNJ SDAH LOCAL
Sealdah
00.43 hr
11:27
30113 BBDB - BP LOCAL
Barrackpore
00.07 hr
11:30
31522 STB SDAH LOCAL
Sealdah
00.43 hr
11:39
31323 SDAH KLYM LOCAL
Barrackpore
00.06 hr
11:51
34056 KLYM BGB LOCAL
Dum Dum
00.20 hr
11:55
31521 SDAH STB LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
12:05
31242 BP-SDAH LOCAL
Sealdah
00.39 hr
12:13
31621 SDAH RHA LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
12:15
30121 NACC NH LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
12:23
31426 NH SDAH LOCAL
Sealdah
00.41 hr
12:24
31827 SDAH KNJ LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
12:35
31920 GEDE SDAH LOCAL
Sealdah
00.40 hr
12:38
31325 SDAH KLYM LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
12:59
31524 STB SDAH LOCAL
Sealdah
00.40 hr
13:02
31917 SDAH GEDE LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
13:15
31523 SDAH STB LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
13:30
31824 KNJ SDAH LOCAL
Sealdah
00.45 hr
13:40
31430 NH SDAH LOCAL
Sealdah
00.40 hr
13:45
31829 SDAH KNJ LOCAL
Barrackpore
00.04 hr
13:45
31624 RHA SDAH LOCAL
Sealdah
00.41 hr
13:55
31233 SDAH BP LOCAL
Barrackpore
00.10 hr
14:11
31322 KLYM SDAH LOCAL
Sealdah
00.45 hr
14:19
31427 SDAH NH LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
14:22
31919 SDAH GEDE LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
14:35
31232 BP SDAH LOCAL
Sealdah
00.35 hr
14:45
31525 SDAH STB LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
14:50
31526 STB SDAH LOCAL
Sealdah
00.40 hr
14:52
31324 KLYM SDAH LOCAL
Sealdah
00.41 hr
15:04
31329 SDAH KLYM LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
15:09
31623 SDAH RHA LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
15:30
31053 BGB NH LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
15:32
30122 NH BLN LOCAL
Ballygunge Jn
01.49 hr
15:39
31831 SDAH KNJ FAST
Barrackpore
00.03 hr
15:55
31528 STB SDAH LOCAL
Sealdah
00.41 hr
15:59
31331 SDAH KLYM LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
16:04
31527 SDAH STB LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
16:18
31922 GEDE SDAH LOCAL
Sealdah
00.39 hr
16:19
31429 SDAH NH LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
16:25
31237 SDAH BP LOCAL
Barrackpore
00.10 hr
16:30
30152 NH MJT LOCAL
Kolkata
00.35 hr
16:42
31830 KNJ SDAH LOCAL
Sealdah
00.43 hr
16:54
31152 BWN SDAH LOCAL
Sealdah
00.41 hr
16:59
31431 SDAH NH LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
17:03
31328 KLYM SDAH LOCAL
Sealdah
00.40 hr
17:20
31333 SDAH KLYM LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
17:22
30112 BP MJT LOCAL
Dum Dum
00.19 hr
17:23
31530 STB SDAH LOCAL
Sealdah
00.37 hr
17:28
31529 SDAH STB LOCAL
Barrackpore
00.04 hr
17:30
31924 GEDE SDAH LOCAL
Sealdah
00.38 hr
17:34
31921 SDAH GEDE LOCAL
Barrackpore
00.05 hr
17:46
31436 NH SDAH LOCAL
Sealdah
00.38 hr
17:47
31433 SDAH NH LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
17:55
31261 BNXR BP LOCAL
Barrackpore
00.09 hr
18:06
30154 NH MJT LOCAL
Dum Dum
00.23 hr
18:17
31330 KLYM SDAH LOCAL
Sealdah
00.39 hr
18:26
31236 BP SDAH LOCAL
Sealdah
00.37 hr
18:33
33231 DDJ BP LOCAL
Barrackpore
00.06 hr
18:36
31532 STB SDAH LOCAL
Sealdah
00.42 hr
18:43
31335 SDAH KLYM LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
18:44
31923 SDAH GEDE LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
18:54
33232 BP DDJ LOCAL
Dum Dum
00.21 hr
18:56
31239 SDAH-BP LOCAL
Barrackpore
00.10 hr
19:00
34054 NH BGB LOCAL
Dum Dum
00.21 hr
19:06
31055 BGB NH LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
19:20
31533 SDAH STB LOCAL
Barrackpore
00.05 hr
19:23
31238 BP SDAH LOCAL
Sealdah
00.37 hr
19:28
30135 MJT RHA LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
19:35
31630 RHA SDAH LOCAL
Sealdah
00.42 hr
19:48
31332 KLYM SDAH LOCAL
Sealdah
00.40 hr
19:55
31925 SDAH GEDE LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
19:58
30111 BLN BP LOCAL
Barrackpore
00.13 hr
20:05
31841 SDAH KNJ FAST
Barrackpore
00.03 hr
20:05
31439 SDAH NH LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
20:12
31834 KNJ SDAH LOCAL
Sealdah
00.38 hr
20:20
31535 SDAH STB LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
20:20
31240 BP SDAH LOCAL
Sealdah
00.37 hr
20:30
31339 SDAH KLYM LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
20:34
31632 RHA SDAH LOCAL
Sealdah
00.39 hr
20:36
31442 NH SDAH LOCAL
Sealdah
00.37 hr
20:43
30123 MJT NH LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
20:51
31334 KLYM SDAH LOCAL
Sealdah
00.39 hr
20:53
31627 SDAH RHA LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
20:55
31927 SDAH GEDE LOCAL
Barrackpore
00.05 hr
21:02
31836 KNJ SDAH LOCAL
Sealdah
00.38 hr
21:05
31537 SDAH STB LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
21:15
31536 STB SDAH LOCAL
Sealdah
00.40 hr
21:25
31843 SDAH KNJ FAST
Barrackpore
00.03 hr
21:30
31444 NH SDAH LOCAL
Sealdah
00.40 hr
21:33
31443 SDAH NH LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
21:50
31926 GEDE SDAH LOCAL
Sealdah
00.42 hr
21:53
31336 KLYM SDAH LOCAL
Sealdah
00.42 hr
22:03
31446 NH SDAH LOCAL
Sealdah
00.42 hr
22:03
31929 SDAH GEDE LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
22:05
31539 SDAH STB LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
22:20
31341 SDAH KLYM LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
22:29
31538 STB SDAH LOCAL
Sealdah
00.44 hr
22:31
31629 SDAH RHA LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
22:38
31636 RHA SDAH LOCAL
Sealdah
00.44 hr
22:41
31445 SDAH NH LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
22:51
31338 KLYM SDAH LOCAL
Sealdah
00.42 hr
23:00
31540 STB SDAH LOCAL
Sealdah
00.41 hr
23:09
31541 SDAH STB LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
23:10
31631 SDAH RHA LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
23:20
31928 GEDE SDAH LOCAL
Sealdah
00.40 hr
23:22
31450 NH SDAH LOCAL
Sealdah
00.40 hr
23:40
31447 SDAH NH LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
23:45
31844 KNJ SDAH FAST
Sealdah
00.43 hr
23:57
63111 SDAH RHA LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
00:09
24-Jun
31542 STB SDAH LOCAL
Sealdah
00.42 hr
00:16
24-Jun
03139 SDAH RHA MEMU PASS SPL
Barrackpore
00.03 hr
00:20
24-Jun
31811 SDAH KNJ LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
03:50
24-Jun
31412 NH SDAH LOCAL
Sealdah
00.41 hr
04:29
24-Jun
31311 SDAH KLYM LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
04:41
24-Jun
31911 SDAH GEDE LOCAL
Barrackpore
00.04 hr
04:50
24-Jun
31512 STB SDAH LOCAL
Sealdah
00.41 hr
04:59
24-Jun
31511 SDAH STB LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
05:05
24-Jun
31414 NH SDAH LOCAL
Sealdah
00.41 hr
05:14
24-Jun
31612 RHA SDAH LOCAL
Sealdah
00.40 hr
05:25
24-Jun
31611 SDAH RHA LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
05:35
24-Jun
31912 GEDE SDAH LOCAL
Sealdah
00.41 hr
05:44
24-Jun
31613 SDAH RHA LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
05:50
24-Jun
31312 KLYM SDAH LOCAL
Sealdah
00.39 hr
05:51
24-Jun
31313 SDAH KLYM LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
05:59
24-Jun
31812 KNJ SDAH LOCAL
Sealdah
00.38 hr
06:07
24-Jun
31813 SDAH KNJ LOCAL
Barrackpore
00.06 hr
06:07
24-Jun
31211 SDAH BP LOCAL
Barrackpore
00.09 hr
06:19
24-Jun
34052 NH BGB LOCAL
Dum Dum
00.22 hr
06:19
24-Jun
31514 STB SDAH LOCAL
Sealdah
00.38 hr
06:27
24-Jun
31513 SDAH STB LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
06:30
24-Jun
31815 SDAH KNJ LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
06:40
24-Jun
31212 BP SDAH LOCAL
Sealdah
00.40 hr
06:43
24-Jun
31314 KLYM SDAH LOCAL
Sealdah
00.40 hr
06:50
24-Jun
31615 SDAH RHA LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
06:50
24-Jun
31315 SDAH KLYM LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
06:59
24-Jun
31914 GEDE SDAH LOCAL
Sealdah
00.37 hr
07:00
24-Jun
31413 SDAH NH LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
07:07
24-Jun
31614 RHA SDAH LOCAL
Sealdah
00.39 hr
07:11
24-Jun
31817 SDAH KNJ LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
07:25
24-Jun
31516 STB SDAH LOCAL
Sealdah
00.41 hr
07:26
24-Jun
31471 KGK NH LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
07:42
24-Jun
31317 SDAH KLYM LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
07:47
24-Jun
31816 KNJ SDAH LOCAL
Sealdah
00.39 hr
07:48
24-Jun
31515 SDAH STB LOCAL
Barrackpore
00.05 hr
07:55
24-Jun
31316 KLYM SDAH LOCAL
Sealdah
00.41 hr
07:59
24-Jun
31215 SDAH BP FAST
Barrackpore
00.08 hr
08:00
24-Jun
31913 SDAH GEDE LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
08:10
24-Jun
31217 SDAH BP LOCAL
Barrackpore
00.12 hr
08:15
24-Jun
31416 NH SDAH LOCAL
Sealdah
00.42 hr
08:16
24-Jun
31216 BP SDAH LOCAL
Sealdah
00.40 hr
08:25
24-Jun
31616 RHA SDAH LOCAL
Sealdah
00.45 hr
08:25
24-Jun
31415 SDAH NH LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
08:27
24-Jun
31617 SDAH RHA LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
08:30
24-Jun
31219 SDAH BP LOCAL
Barrackpore
00.07 hr
08:31
24-Jun
31221 SDAH BP LOCAL
Barrackpore
00.10 hr
08:42
24-Jun
31051 BGB NH LOCAL
Barrackpore
00.05 hr
08:47
24-Jun
31220 BP SDAH LOCAL
Sealdah
00.42 hr
08:51
24-Jun
31602 RHA SDAH LADIES SPL
Sealdah
00.37 hr
08:51
24-Jun
31418 NH SDAH LOCAL
Sealdah
00.42 hr
08:56
24-Jun
31319 SDAH KLYM LOCAL
Barrackpore
00.05 hr
08:59
24-Jun
31518 STB SDAH LOCAL
Sealdah
00.40 hr
09:00
24-Jun
31222 BP SDAH LOCAL
Sealdah
00.40 hr
09:05
24-Jun
31223 SDAH BP LOCAL
Barrackpore
00.11 hr
09:07
24-Jun
30128 KLYM NACC LOCAL
Dum Dum
00.26 hr
09:08
24-Jun
30145 BBD KNJ LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
09:12
24-Jun
31517 SDAH STB LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
09:20
24-Jun
31420 NH SDAH LOCAL
Sealdah
00.39 hr
09:34
24-Jun
31225 SDAH BP LOCAL
Barrackpore
00.11 hr
09:34
24-Jun
30116 BP BBDB LOCAL
Dum Dum
00.19 hr
09:37
24-Jun
31321 SDAH KLYM LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
09:49
24-Jun
31422 NH SDAH LOCAL
Sealdah
00.39 hr
09:51
24-Jun
31227 SDAH BP LOCAL
Barrackpore
00.08 hr
09:58
24-Jun
31224 BP SDAH LOCAL
Sealdah
00.38 hr
10:00
24-Jun
31417 SDAH NH LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
10:05
24-Jun
31318 KLYM SDAH LOCAL
Sealdah
00.40 hr
10:06
24-Jun
31229 SDAH BP LOCAL
Barrackpore
00.07 hr
10:11
24-Jun
31520 STB SDAH LOCAL
Sealdah
00.39 hr
10:13
24-Jun
31226 BP SDAH LOCAL
Sealdah
00.38 hr
10:19
24-Jun
31802 KNJ SDAH LADIES SPL
Sealdah
00.38 hr
10:22
24-Jun
31915 SDAH GEDE LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
10:28
24-Jun
31228 BP SDAH LOCAL
Sealdah
00.39 hr
10:33
24-Jun
31231 SDAH BP LOCAL
Barrackpore
00.11 hr
10:34
24-Jun
31820 KNJ SDAH LOCAL
Sealdah
00.43 hr
10:39
24-Jun
31918 GEDE SDAH LOCAL
Sealdah
00.43 hr
10:44
24-Jun
31151 SDAH BWN LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
10:44
24-Jun
31519 SDAH STB LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
11:02
24-Jun
31230 BP SDAH LOCAL
Sealdah
00.39 hr
11:03
24-Jun
31424 NH SDAH LOCAL
Sealdah
00.41 hr
11:11
24-Jun
31421 SDAH NH LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
11:44
24-Jun
31423 SDAH NH LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
12:49
24-Jun
31428 NH SDAH LOCAL
Sealdah
00.40 hr
12:52
24-Jun
31425 SDAH NH LOCAL
Barrackpore
00.04 hr
13:36
24-Jun
31327 SDAH KLYM LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
14:04
24-Jun
31432 NH SDAH LOCAL
Sealdah
00.37 hr
14:05
24-Jun
31434 NH SDAH LOCAL
Sealdah
00.40 hr
15:15
24-Jun
31235 SDAH BP LOCAL
Barrackpore
00.10 hr
15:19
24-Jun
31234 BP SDAH LOCAL
Sealdah
00.37 hr
15:48
24-Jun
31326 KLYM SDAH LOCAL
Sealdah
00.40 hr
16:10
24-Jun
31801 SDAH KNJ LADIES SPL
Barrackpore
00.09 hr
17:35
24-Jun
31601 SDAH RHA LADIES SPL
Barrackpore
00.03 hr
18:24
24-Jun
31435 SDAH NH LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
18:35
24-Jun
31437 SDAH NH LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
19:10
24-Jun
31438 NH SDAH LOCAL
Sealdah
00.39 hr
19:45
24-Jun
31440 NH SDAH LOCAL
Sealdah
00.36 hr
20:12
24-Jun
31634 RHA SDAH LOCAL
Sealdah
00.41 hr
21:14
24-Jun
31441 SDAH NH LOCAL
Barrackpore
00.03 hr
21:21
24-Jun
31838 KNJ SDAH LOCAL
Sealdah
00.42 hr
21:43
24-Jun
31448 NH SDAH LOCAL
Sealdah
00.40 hr
22:32
24-Jun
Station Name / Code
Titagarh
TGH
Sealdah
SDAH
Barrackpore
BP
Dum Dum
DDJ
Ballygunge Jn
BLN
Kolkata
KOAA
Be your own boss, become Travel Agent अपने बॉस खुद बनें, आज एजेंट बनें.
Click here to Register for Travel Agency ₹3,999 only


Alert : There is NO offical Tatkal Booking Software, please book from IRCTC website for personal use.

#SPEICAL#
IRCTC eTicket Retiring Room Tour Packages eCatering eWheelChair Feedback Jobs

Titagarh to Sealdah Trains

About Trains Between Titagarh and Sealdah

 1. Which trains run between Titagarh and Sealdah?
  There are 210 trains between Titagarh and Sealdah.
 2. When does the first train leave from Titagarh?
  The first train from Titagarh to Sealdah is Sealdah Ranaghat Jn LOCAL (63111) departs at 00.09 and train runs daily.
 3. When does the last train leave from Titagarh?
  The last train from Titagarh to Sealdah is KNJ SDAH FAST (31844) departs at 23.57 and train runs daily.
 4. Which is the fastest train to Sealdah and its timing?
  The fastest train from Titagarh to Sealdah is Sealdah Ranaghat Jn LOCAL (63111) departs at 00.09 and train runs daily. It covers the distance of 2km in 00.03 hrs.