स्टेशन लाइव

परेल स्टेशन लाइव स्थिति

ट्रेनसमय
97352 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
 ठाणे → छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
97343 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
 छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → ठाणे
97028 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
 कल्याण जंक्शन → छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
97619 मुंबई छ. शिवाजी कुर्ला लोकल
 छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कुर्ला जंक्शन
97354 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
 ठाणे → छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
97217 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
 छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → डोम्बिवली
97618 कुर्ला मुंबई छ. शिवाजी लोकल
 कुर्ला जंक्शन → छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
97345 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
 छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → ठाणे
97621 मुंबई छ. शिवाजी कुर्ला लोकल
 छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कुर्ला जंक्शन
97356 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
 ठाणे → छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
97047 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
 छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कल्याण जंक्शन
97030 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
 कल्याण जंक्शन → छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
97347 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
 छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → ठाणे
96508 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
 असंगांव → छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
97349 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
 छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → ठाणे
97358 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
 ठाणे → छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
97623 मुंबई छ. शिवाजी कुर्ला लोकल
 छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कुर्ला जंक्शन
97032 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
 कल्याण जंक्शन → छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
96619 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
 छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → तितवाला
97351 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
 छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → ठाणे
97360 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
 ठाणे → छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
97625 मुंबई छ. शिवाजी कुर्ला लोकल
 छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कुर्ला जंक्शन
97034 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
 कल्याण जंक्शन → छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
97353 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
 छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → ठाणे
97362 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
 ठाणे → छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
97051 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
 छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कल्याण जंक्शन
97036 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
 कल्याण जंक्शन → छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
96621 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
 छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → तितवाला
95717 परेल कल्याण लोकल फास्ट
 परेल → कल्याण जंक्शन
97214 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
 डोम्बिवली → छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
97219 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल
 छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → डोम्बिवली
96510 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
 असंगांव → छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
97355 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
 छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → ठाणे
96311 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
 छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ
97357 मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल
 छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → ठाणे
96212 बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल
 बदलापुर → छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
97364 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
 ठाणे → छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
97055 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
 छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कल्याण जंक्शन
97216 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
 डोम्बिवली → छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
96623 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
 छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → तितवाला
97042 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल
 कल्याण जंक्शन → छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
96313 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
 छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ
97366 ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल
 ठाणे → छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
97057 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
 छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → कल्याण जंक्शन


EMईएमयू
eRail.in
04-Aug-2020 10:38