ट्रेन रनिंग स्टेटस
रूटलाइवसीटेंकिराया

11019 कोणार्क एक्सप्रेस रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
3:05 pm
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
3:18 pm
3:20 pm
दादर सेंट्रल
3:38 pm
3:40 pm
ठाणे
4:01 pm
4:03 pm
कल्याण जंक्शन
4:43 pm
4:45 pm
कर्जत
5:33 pm
5:35 pm
लोनावाला
7:00 pm
7:05 pm
पुणे जंक्शन
8:35 pm
8:40 pm
दौंड जंक्शन
12:20 am
12:25 am
शोलापुर जंक्शन
2:30 am
2:33 am
कलबुर्गी
3:50 am
4:00 am
वाडी जंक्शन
4:24 am
4:25 am
सरम
4:53 am
4:55 am
तंदूर
6:39 am
6:40 am
लिंगम्पल्ली
7:00 am
7:02 am
बेगमपेट
7:45 am
8:00 am
सिकंदराबाद जंक्शन
10:08 am
10:10 am
काजीपेट जंक्शन
10:18 am
10:20 am
वारंगल जंक्शन
11:08 am
11:10 am
मह्बुबाबाद
11:59 am
12:00 pm
खम्मम
12:31 pm
12:32 pm
मधिरा
1:50 pm
2:05 pm
विजयवाडा जंक्शन
2:48 pm
2:50 pm
एलुरु
3:18 pm
3:20 pm
तादेपल्लिगुदेम
3:43 pm
3:45 pm
निडादवोलु जंक्शन
4:23 pm
4:25 pm
राजमुन्द्री
5:09 pm
5:10 pm
समालकोट जंक्शन
5:25 pm
5:26 pm
पिथापुरम
5:54 pm
5:55 pm
तुनि
7:19 pm
7:20 pm
अनकपल्ले
8:45 pm
9:05 pm
विशाखापट्नम
10:08 pm
10:13 pm
विजयनगरम जंक्शन
11:10 pm
11:12 pm
श्रीकाकुलम रोड
12:18 am
12:20 am
प्लासा
12:47 am
12:49 am
सोमपेटा
1:03 am
1:05 am
इच्च्पुरम
1:30 am
1:40 am
ब्रह्मपुर
1:54 am
1:56 am
छत्रपुर
2:38 am
2:40 am
बालूगांव
3:45 am
3:50 am
खुर्दा रोड जंक्शन
4:35 am
 
भुबनेश्वर