ट्रेन रनिंग स्टेटस

11028 मुंबई मेल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
11:55 pm
MGR चेन्नई सेंट्रल
12:39 am
12:40 am
तिरुवल्लुर
1:08 am
1:10 am
अरक्कोनम
1:29 am
1:30 am
तिरुत्तानी
1:59 am
2:00 am
पुत्तूर
2:35 am
2:40 am
रेनिगुन्टा जंक्शन
3:19 am
3:20 am
कोडूरु
3:54 am
3:55 am
राजमपेटा
4:09 am
4:10 am
नन्दलुर
4:49 am
4:50 am
कडप्पा
5:14 am
5:15 am
कमलापुरम
5:29 am
5:30 am
येर्रगुन्तला
5:49 am
5:50 am
मुद्दनुरु
6:29 am
6:30 am
कोंडापुरम
6:59 am
7:00 am
तदिपत्री
7:19 am
7:20 am
रायाल्चेरुवु
7:49 am
7:50 am
गूटी जंक्शन
8:15 am
8:25 am
गुंतकल जंक्शन
8:59 am
9:00 am
नगरुर
9:14 am
9:15 am
अदोनी
9:29 am
9:30 am
कुप्गल
9:39 am
9:40 am
कोस्गी
9:59 am
10:00 am
मंत्रालयम रोड
10:11 am
10:12 am
मत्मारी
10:24 am
10:25 am
रायचूर
11:19 am
11:20 am
कृष्ण
11:39 am
11:40 am
सैदपुर
11:59 am
12:00 pm
यादगिर
12:24 pm
12:25 pm
नाल्वर
2:55 pm
3:00 pm
वाडी जंक्शन
3:12 pm
3:13 pm
शाहाबाद
3:44 pm
3:45 pm
कलबुर्गी
4:11 pm
4:12 pm
गंगापुर रोड
4:39 pm
4:40 pm
दुधानी
5:14 pm
5:15 pm
अकालकोत रोड
5:36 pm
5:37 pm
होटगी
6:10 pm
6:20 pm
शोलापुर जंक्शन
6:49 pm
6:50 pm
मोहोल
7:15 pm
7:16 pm
मढ़ा
7:36 pm
7:37 pm
कुर्दवाडी
7:55 pm
7:56 pm
केम
8:14 pm
8:15 pm
जयूर
9:04 pm
9:05 pm
भिग्वान
9:50 pm
9:55 pm
दौंड जंक्शन
11:25 pm
11:35 pm
पुणे जंक्शन
11:44 pm
11:45 pm
खडकी
12:44 am
12:45 am
लोनावाला
1:34 am
1:35 am
कर्जत
2:29 am
2:30 am
कल्याण जंक्शन
2:44 am
2:45 am
ठाणे
3:14 am
3:15 am
दादर सेंट्रल
3:45 am
 
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)
En
GS
UR
UR
A1
B3
B2
B1
PC
S8
S7
S6
S5
S4
S3
S2
S1
UR
GS