ट्रेन रनिंग स्टेटस

11123 बरौनी ग्वालियर मेल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
6:40 pm
बरौनी जंक्शन
7:07 pm
7:09 pm
दलसिंह सराय
7:40 pm
7:45 pm
समस्तीपुर जंक्शन
8:00 pm
8:02 pm
खुदीराम बोस पूसा
8:16 pm
8:18 pm
ढोली
9:30 pm
9:35 pm
मुजफ्फरपुर जंक्शन
10:07 pm
10:09 pm
भगवानपुर
10:16 pm
10:18 pm
सराय
10:35 pm
10:40 pm
हाजीपुर जंक्शन
10:50 pm
10:52 pm
सोनपुर जंक्शन
11:11 pm
11:13 pm
दिघवारा
12:20 am
12:30 am
छपरा जंक्शन
1:02 am
1:04 am
दुरौन्धा जंक्शन
1:25 am
1:30 am
सिवान जंक्शन
1:51 am
1:53 am
मैरवा
2:02 am
2:04 am
बंकता
2:14 am
2:16 am
भत्पर रानी
2:40 am
2:45 am
भटनी जंक्शन
3:05 am
3:10 am
डोरिया सदर
3:28 am
3:30 am
गौरी बाज़ार
3:41 am
3:43 am
चौरी चौरा
4:55 am
5:05 am
गोरखपुर जंक्शन
5:31 am
5:33 am
सहजनवा
5:48 am
5:50 am
खलीलाबाद
6:05 am
6:07 am
मुन्देरवा
6:27 am
6:30 am
बस्ती
6:53 am
6:55 am
बभनान
7:15 am
7:17 am
मस्कंवा
7:34 am
7:36 am
मनकापुर जंक्शन
8:25 am
8:30 am
गोंडा जंक्शन
8:53 am
8:55 am
कर्नलगंज
9:38 am
9:40 am
बुढ़वल जंक्शन
10:45 am
10:47 am
बाराबंकी जंक्शन
11:45 am
11:55 am
लखनऊ जंक्शन
12:57 pm
12:58 pm
उन्नाव जंक्शन
1:35 pm
1:45 pm
कानपुर सेंट्रल जंक्शन
1:58 pm
2:00 pm
गोविन्दपुरी
2:16 pm
2:18 pm
भीमसेन
2:34 pm
2:35 pm
पमन
2:50 pm
2:51 pm
लालपुर
3:07 pm
3:09 pm
पोख्रायण
3:29 pm
3:31 pm
कालपी
3:55 pm
4:00 pm
ओराई
4:20 pm
4:22 pm
ईट जंक्शन
4:53 pm
4:55 pm
मोठ
5:13 pm
5:15 pm
चिर्गांव
6:25 pm
6:55 pm
झाँसी जंक्शन
7:17 pm
7:19 pm
दतिया
7:42 pm
7:44 pm
डबरा
9:15 pm
 
ग्वालियर जंक्शन