ट्रेन रनिंग स्टेटस

11902 कुरुक्षेत्र मथुरा एक्सप्रेस रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
2:55 pm
कुरुक्षेत्र जंक्शन
3:08 pm
3:09 pm
निलोखेरी
3:21 pm
3:23 pm
करनाल
3:50 pm
3:52 pm
पानीपत जंक्शन
4:03 pm
4:05 pm
समालखा
4:26 pm
4:28 pm
सोनीपत
5:23 pm
5:25 pm
सब्जी मंडी
6:18 pm
6:20 pm
नई दिल्ली
6:37 pm
6:39 pm
ह निजामुद्दीन जंक्शन
7:08 pm
7:10 pm
फरीदाबाद
8:04 pm
8:06 pm
पलवल
8:29 pm
8:30 pm
होडल
8:41 pm
8:43 pm
कोसी कलां
8:55 pm
8:56 pm
छाता
9:35 pm
 
मथुरा जंक्शन