ट्रेन रनिंग स्टेटस

12125 प्रगती एक्स्प्रेस रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
4:25 pm
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
4:37 pm
4:38 pm
दादर सेंट्रल
4:54 pm
4:55 pm
ठाणे
5:29 pm
5:30 pm
पनवेल
6:07 pm
6:08 pm
कर्जत
6:48 pm
6:50 pm
लोनावाला
7:38 pm
7:39 pm
शिवाजी नगर
7:50 pm
 
पुणे जंक्शन