ट्रेन रनिंग स्टेटस

12207 जम्मू ग़रीब रथ एक्स्प्रेस रनिंग स्थिति


21-Oct-2019 को ट्रैन नहीं चलती है from Kathgodam

आगमन
प्रस्थान
6:30 pm
काठगोदाम
6:42 pm
6:47 pm
हल्द्वानी
7:19 pm
7:21 pm
लाल कुआँ जंक्शन
7:40 pm
7:42 pm
रुद्रपुर सिटी
7:56 pm
7:58 pm
बिलासपुर रोड
8:50 pm
8:52 pm
रामपुर
9:37 pm
9:45 pm
मुरादाबाद जंक्शन
11:50 pm
11:53 pm
लक्सर जंक्शन
12:55 am
1:05 am
सहारनपुर जंक्शन
1:32 am
1:34 am
यमुनानगर जगाधरी
2:35 am
2:40 am
अम्बाला कैंट जंक्शन
4:23 am
4:33 am
लुधियाना जंक्शन
5:20 am
5:25 am
जालंधर कैन्ट जंक्शन
7:20 am
7:25 am
पठानकोट कैंट
7:58 am
8:00 am
कठुआ
9:30 am
 
जम्मू तवी