ट्रेन रनिंग स्टेटस

12504 अगरतला बंगलौर कैन्ट हमसफ़र रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
5:15 am
अगरतला
6:15 am
6:17 am
अम्बासा
7:45 am
7:47 am
धर्मनगर
9:20 am
9:22 am
न्यू करीमगंज
9:55 am
10:20 am
बदरपुर जंक्शन
12:10 pm
12:15 pm
न्यू हफलोंग
7:20 pm
7:35 pm
गुवाहाटी
7:50 pm
8:10 pm
कामख्या जंक्शन
11:02 pm
11:04 pm
न्यू बोंगईगांव जंक्शन
2:35 am
2:45 am
न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन
3:50 am
3:52 am
किशनगंज
6:40 am
6:50 am
मालदा टाउन
8:57 am
8:59 am
रामपुर हाट
11:53 am
11:55 am
दनकुनी
12:48 pm
12:50 pm
अंदुल
2:25 pm
2:35 pm
खड़गपुर जंक्शन
5:28 pm
5:30 pm
भद्रख
6:54 pm
6:56 pm
कट्टक
7:35 pm
7:40 pm
भुबनेश्वर
8:05 pm
8:20 pm
खुर्दा रोड जंक्शन
10:02 pm
10:04 pm
ब्रह्मपुर
11:10 pm
11:12 pm
प्लासा
12:05 am
12:07 am
श्रीकाकुलम रोड
1:03 am
1:05 am
विजयनगरम जंक्शन
2:10 am
2:30 am
विशाखापट्नम
3:03 am
3:05 am
दुव्वादा
7:23 am
7:38 am
विजयवाडा जंक्शन
3:00 pm
3:10 pm
पेरम्बुर
4:55 pm
5:00 pm
काटपाडी जंक्शन
8:15 pm
8:17 pm
वाईटफील्ड
9:15 pm
 
बंगलौर कैन्ट
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)
En
GC
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
PC
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
GC
3A