ट्रेन रनिंग स्टेटस

12521 राप्तीसागर एक्सप्रेस रनिंग स्थिति


19-Oct-2019 को ट्रैन नहीं चलती है from Barauni Jn

आगमन
प्रस्थान
10:50 pm
बरौनी जंक्शन
11:45 pm
11:50 pm
समस्तीपुर जंक्शन
12:35 am
12:40 am
मुजफ्फरपुर जंक्शन
1:35 am
1:40 am
हाजीपुर जंक्शन
1:50 am
1:52 am
सोनपुर जंक्शन
3:00 am
3:05 am
छपरा जंक्शन
3:50 am
3:55 am
सिवान जंक्शन
4:30 am
4:35 am
भटनी जंक्शन
4:52 am
4:57 am
डोरिया सदर
6:20 am
6:35 am
गोरखपुर जंक्शन
7:15 am
7:17 am
खलीलाबाद
7:41 am
7:44 am
बस्ती
8:28 am
8:30 am
मनकापुर जंक्शन
9:00 am
9:05 am
गोंडा जंक्शन
10:25 am
10:27 am
बाराबंकी जंक्शन
11:01 am
11:04 am
बादशाहनगर
11:35 am
11:50 am
ऐशबाग़
12:40 pm
12:42 pm
उन्नाव जंक्शन
1:17 pm
1:22 pm
कानपुर सेंट्रल जंक्शन
2:19 pm
2:21 pm
पोख्रायण
2:55 pm
3:00 pm
ओराई
4:45 pm
4:55 pm
झाँसी जंक्शन
5:49 pm
5:51 pm
ललितपुर
9:10 pm
9:15 pm
भोपाल जंक्शन
10:55 pm
11:05 pm
इटारसी जंक्शन
12:08 am
12:09 am
घोरादोंग्री
12:52 am
12:55 am
बेतुल
1:19 am
1:22 am
अमला जंक्शन
2:16 am
2:19 am
पांधुरना
3:50 am
4:00 am
नागपुर जंक्शन
4:57 am
5:00 am
सेवाग्राम जंक्शन
5:38 am
5:40 am
हिंगनघाट
6:55 am
6:58 am
चंद्रपुर महाराष्ट्र
8:30 am
8:35 am
बल्हारशाह
9:25 am
9:26 am
सिरपुर कागजनगर
10:03 am
10:04 am
बेल्लमपल्ली
10:19 am
10:20 am
मन्चीरीयाल
10:29 am
10:30 am
रामागुंडम
12:08 pm
12:10 pm
वारंगल जंक्शन
1:36 pm
1:37 pm
खम्मम
3:45 pm
3:55 pm
विजयवाडा जंक्शन
5:18 pm
5:19 pm
चीराला
5:59 pm
6:00 pm
ओंगुल
7:19 pm
7:20 pm
नेल्लोर
8:43 pm
8:45 pm
गुडूर जंक्शन
11:20 pm
11:50 pm
MGR चेन्नई सेंट्रल
1:35 am
1:40 am
काटपाडी जंक्शन
3:08 am
3:10 am
जोलारपेट जंक्शन
4:43 am
4:45 am
सेलम जंक्शन
6:00 am
6:05 am
ईरोड जंक्शन
6:38 am
6:40 am
तिरुप्पूर
7:35 am
7:40 am
कोइंबटोर जंक्शन
8:50 am
8:55 am
पालघाट जंक्शन
9:18 am
9:20 am
ओट्टापालम
10:29 am
10:30 am
वाडक्कांचेरी
10:52 am
10:55 am
त्रिचुर
11:19 am
11:20 am
इरिंजालक्कुड़ा
11:27 am
11:28 am
चालक्कुड़ी
11:44 am
11:45 am
अंगमाली
11:58 am
12:00 pm
अलवाए
12:28 pm
12:30 pm
एर्नाकुलम टाउन
1:00 pm
 
एर्नाकुलम जंक्शन