ट्रेन रनिंग स्टेटस

12590 गोरखपुर एक्सप्रेस रनिंग स्थिति


24-Oct-2019 को ट्रैन नहीं चलती है from Secunderabad Jn

आगमन
प्रस्थान
7:20 am
सिकंदराबाद जंक्शन
9:14 am
9:16 am
काजीपेट जंक्शन
10:29 am
10:30 am
रामागुंडम
10:59 am
11:00 am
मन्चीरीयाल
11:39 am
11:40 am
बेल्लमपल्ली
12:06 pm
12:07 pm
सिरपुर कागजनगर
1:20 pm
1:25 pm
बल्हारशाह
1:44 pm
1:45 pm
चंद्रपुर महाराष्ट्र
2:53 pm
2:55 pm
हिंगनघाट
3:33 pm
3:35 pm
सेवाग्राम जंक्शन
5:05 pm
5:10 pm
नागपुर जंक्शन
6:24 pm
6:25 pm
पांधुरना
7:31 pm
7:33 pm
अमला जंक्शन
7:49 pm
7:50 pm
बेतुल
8:29 pm
8:30 pm
घोरादोंग्री
10:10 pm
10:20 pm
इटारसी जंक्शन
12:00 am
12:05 am
भोपाल जंक्शन
3:05 am
3:07 am
ललितपुर
4:18 am
4:28 am
झाँसी जंक्शन
5:54 am
5:56 am
ओराई
6:33 am
6:35 am
पोख्रायण
8:15 am
8:20 am
कानपुर सेंट्रल जंक्शन
8:42 am
8:44 am
उन्नाव जंक्शन
9:48 am
10:03 am
ऐशबाग़
10:20 am
10:23 am
बादशाहनगर
11:03 am
11:05 am
बाराबंकी जंक्शन
12:20 pm
12:25 pm
गोंडा जंक्शन
12:49 pm
12:51 pm
मनकापुर जंक्शन
1:44 pm
1:47 pm
बस्ती
2:09 pm
2:11 pm
खलीलाबाद
3:20 pm
 
गोरखपुर जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)
En
GS
UR
UR
S11
S10
S9
S8
S7
S6
S5
S4
S3
S2
S1
PC
SE1
B4
B3
B2
B1
A1
UR
UR
GS