ट्रेन रनिंग स्टेटस

12617 मंगला लक्षद्वीप एक्स्प्रेस रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
10:50 am
एर्नाकुलम जंक्शन
11:08 am
11:10 am
अलवाए
12:10 pm
12:13 pm
त्रिचुर
1:00 pm
1:05 pm
शोरानूर जंक्शन
1:19 pm
1:20 pm
पत्ताम्बी
1:36 pm
1:38 pm
कुट्टीपुरम
1:53 pm
1:55 pm
तिरुर
2:08 pm
2:10 pm
परपपानगड़ी
2:29 pm
2:30 pm
फेरोक
2:47 pm
2:50 pm
कालीकट
3:13 pm
3:15 pm
कोइलंदी
3:33 pm
3:35 pm
बदगरा
3:58 pm
4:00 pm
थालास्सेरी
4:32 pm
4:35 pm
कननोर
4:53 pm
4:55 pm
पयांगादी
5:08 pm
5:10 pm
पय्यानुर
5:28 pm
5:30 pm
नीलेश्वर
5:38 pm
5:40 pm
कन्हान्गद
5:58 pm
6:00 pm
कासरगोड
6:55 pm
7:15 pm
मंगलौर जंक्शन
9:06 pm
9:08 pm
उडुपी
9:34 pm
9:36 pm
कुन्दपुरा
10:22 pm
10:24 pm
भटकल
11:28 pm
11:30 pm
कुम्ता
12:24 am
12:26 am
कारवार
1:25 am
1:35 am
मडगांव जंक्शन
2:20 am
2:22 am
थिविम
3:32 am
3:34 am
कंकावली
6:00 am
6:05 am
रत्नागिरी
7:35 am
7:37 am
चिपलून
12:50 pm
12:55 pm
पनवेल
1:40 pm
1:43 pm
कल्याण जंक्शन
3:50 pm
3:55 pm
इगतपुरी
4:35 pm
4:40 pm
नासिक रोड
5:37 pm
5:40 pm
मनमाड जंक्शन
8:00 pm
8:05 pm
भुसावल जंक्शन
8:48 pm
8:50 pm
बुरहानपुर
10:32 pm
10:35 pm
खंडवा जंक्शन
12:55 am
1:05 am
इटारसी जंक्शन
2:40 am
2:45 am
भोपाल जंक्शन
4:40 am
4:45 am
बीना जंक्शन
6:45 am
6:55 am
झाँसी जंक्शन
8:05 am
8:10 am
ग्वालियर जंक्शन
8:35 am
8:37 am
मोरेना
10:00 am
10:05 am
आगरा कैन्ट
10:50 am
10:52 am
मथुरा जंक्शन
12:38 pm
12:40 pm
फरीदाबाद
1:15 pm
 
ह निजामुद्दीन जंक्शन