ट्रेन रनिंग स्टेटस
रूटलाइवसीटेंकिराया

12664 हावड़ा एक्सप्रेस रनिंग स्थिति


17-Aug-2019 को ट्रैन नहीं चलती है from Tiruchchirappalli Jn

आगमन
प्रस्थान
4:20 pm
तिरुच्चिरापल्ली जंक्शन
4:39 pm
4:40 pm
श्रीरंगम
5:19 pm
5:20 pm
अरियलुर
5:50 pm
5:52 pm
वृद्धाचलम जंक्शन
7:00 pm
7:05 pm
विल्लुपुरम जंक्शन
8:04 pm
8:05 pm
मेलमरुवथुर
8:38 pm
8:40 pm
चेंगलपट्टू जंक्शन
9:09 pm
9:10 pm
तांबरम
10:05 pm
10:30 pm
चेन्नई एग्मोर
1:28 am
1:30 am
नेल्लोर
2:54 am
2:55 am
ओंगुल
5:20 am
5:25 am
विजयवाडा जंक्शन
6:14 am
6:15 am
एलुरु
7:40 am
7:42 am
राजमुन्द्री
11:40 am
12:00 pm
विशाखापट्नम
12:58 pm
1:00 pm
विजयनगरम जंक्शन
4:00 pm
4:02 pm
ब्रह्मपुर
6:20 pm
6:40 pm
खुर्दा रोड जंक्शन
7:07 pm
7:12 pm
भुबनेश्वर
7:49 pm
7:54 pm
कट्टक
10:00 pm
10:02 pm
भद्रख
10:47 pm
10:49 pm
बालासोर
12:30 am
1:00 am
खड़गपुर जंक्शन
3:10 am
 
हावड़ा जंक्शन