ट्रेन रनिंग स्टेटस

12703 फलकनुमा एक्स्प्रेस रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
7:25 am
हावड़ा जंक्शन
9:05 am
9:10 am
खड़गपुर जंक्शन
10:35 am
10:37 am
बालासोर
11:35 am
11:37 am
भद्रख
12:13 pm
12:15 pm
जजपुर केवंझर रोड
1:18 pm
1:23 pm
कट्टक
2:05 pm
2:10 pm
भुबनेश्वर
2:40 pm
3:00 pm
खुर्दा रोड जंक्शन
3:49 pm
3:51 pm
बालूगांव
4:50 pm
4:55 pm
ब्रह्मपुर
5:13 pm
5:15 pm
इच्च्पुरम
6:05 pm
6:07 pm
प्लासा
7:00 pm
7:02 pm
श्रीकाकुलम रोड
7:57 pm
8:02 pm
विजयनगरम जंक्शन
9:05 pm
9:25 pm
विशाखापट्नम
11:35 pm
11:36 pm
समालकोट जंक्शन
12:29 am
12:31 am
राजमुन्द्री
1:08 am
1:09 am
तादेपल्लिगुदेम
1:39 am
1:40 am
एलुरु
3:10 am
3:25 am
विजयवाडा जंक्शन
4:10 am
4:20 am
गुंटूर जंक्शन
5:19 am
5:20 am
पिदुगुराल्ला
6:15 am
6:16 am
मिर्यलागुडा
6:45 am
6:46 am
नलगोंडा
7:21 am
7:22 am
रमन्नापेटा
9:15 am
 
सिकंदराबाद जंक्शन