ट्रेन रनिंग स्टेटस

12758 काग़ज़ नगर एक्सप्रेस रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
2:45 pm
सिरपुर कागजनगर
3:14 pm
3:15 pm
बेल्लमपल्ली
3:19 pm
3:20 pm
रविन्द्रखानी
3:24 pm
3:25 pm
मन्चीरीयाल
3:34 pm
3:35 pm
रामागुंडम
3:49 pm
3:50 pm
पेद्दापल्ली
4:04 pm
4:05 pm
ओदेला
4:19 pm
4:20 pm
जमिकुण्ठा
4:59 pm
5:00 pm
काजीपेट जंक्शन
5:19 pm
5:20 pm
गानापुर
5:41 pm
5:42 pm
जनगांव
5:54 pm
5:55 pm
अलेर
6:29 pm
6:30 pm
भोंगिर
8:00 pm
 
सिकंदराबाद जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)
En
GC
UR
2S
UR
UR
2S
2S
2S
2S
2S
2S
2S
2S
2S
UR
2S
UR
D2
D1
C1
UR
GC