ट्रेन रनिंग स्टेटस

12816 पुरी एक्सप्रेस रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
6:30 am
आनंद विहार टर्मिनल
8:13 am
8:15 am
अलीगढ जंक्शन
12:20 pm
12:25 pm
कानपुर सेंट्रल जंक्शन
1:28 pm
1:30 pm
फतेहपुर
3:05 pm
3:15 pm
इलाहाबाद जंक्शन
4:20 pm
4:25 pm
मिर्जापुर
5:58 pm
6:13 pm
दीनदयाल उपाध्याय Jn
7:20 pm
7:21 pm
सासाराम
7:36 pm
7:38 pm
डेहरी आन सोन
8:45 pm
8:50 pm
गया जंक्शन
10:08 pm
10:10 pm
कोडरमा
11:10 pm
11:13 pm
पारसनाथ
12:10 am
12:15 am
गोमोह जंक्शन
12:38 am
12:40 am
मोहुदा
1:13 am
1:15 am
भगा जंक्शन
1:38 am
1:40 am
भोजूदिह जंक्शन
2:15 am
2:20 am
आद्रा जंक्शन
3:03 am
3:08 am
बाँकुड़ा
3:31 am
3:33 am
बिष्णुपुर
4:28 am
4:30 am
मिदनापुर
5:10 am
5:20 am
हिजली
6:16 am
6:18 am
जालेश्वर
6:56 am
7:06 am
बालासोर
8:10 am
8:12 am
भद्रख
8:48 am
8:50 am
जजपुर केवंझर रोड
9:53 am
9:58 am
कट्टक
10:40 am
10:45 am
भुबनेश्वर
11:15 am
11:20 am
खुर्दा रोड जंक्शन
12:05 pm
 
पुरी