ट्रेन रनिंग स्टेटस

12863 हावड़ा एसवंतपुर एक्स्प्रेस रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
8:35 pm
हावड़ा जंक्शन
9:32 pm
9:34 pm
मेचेदा
10:27 pm
10:32 pm
खड़गपुर जंक्शन
11:54 pm
11:56 pm
बालासोर
1:00 am
1:02 am
भद्रख
1:36 am
1:38 am
जजपुर केवंझर रोड
2:40 am
2:45 am
कट्टक
3:25 am
3:30 am
भुबनेश्वर
4:00 am
4:10 am
खुर्दा रोड जंक्शन
5:02 am
5:04 am
बालूगांव
6:00 am
6:10 am
ब्रह्मपुर
7:18 am
7:20 am
प्लासा
8:13 am
8:15 am
श्रीकाकुलम रोड
9:15 am
9:20 am
विजयनगरम जंक्शन
10:35 am
10:55 am
विशाखापट्नम
1:00 pm
1:01 pm
समालकोट जंक्शन
1:48 pm
1:50 pm
राजमुन्द्री
2:29 pm
2:30 pm
तादेपल्लिगुदेम
3:02 pm
3:03 pm
एलुरु
4:25 pm
4:40 pm
विजयवाडा जंक्शन
5:04 pm
5:05 pm
तेनाली जंक्शन
5:39 pm
5:40 pm
बापटला
5:54 pm
5:55 pm
चीराला
6:34 pm
6:35 pm
ओंगुल
7:48 pm
7:50 pm
नेल्लोर
9:23 pm
9:25 pm
गुडूर जंक्शन
10:38 pm
10:40 pm
रेनिगुन्टा जंक्शन
11:00 pm
11:05 pm
तिरुपति
1:45 am
1:50 am
काटपाडी जंक्शन
3:18 am
3:20 am
जोलारपेट जंक्शन
3:49 am
3:50 am
कुप्पम
4:28 am
4:30 am
बंगारपेट जंक्शन
5:28 am
5:30 am
कृष्णराजपुरम
6:19 am
6:20 am
बंशवाडी
7:15 am
 
यशवंतपुर जंक्शन