ट्रेन रनिंग स्टेटस

12969 कोइंबटोर जयपुर एक्सप्रेस रनिंग स्थिति


17-Oct-2019 को ट्रैन नहीं चलती है from Coimbatore Jn

आगमन
प्रस्थान
9:20 am
कोइंबटोर जंक्शन
9:58 am
10:00 am
तिरुप्पूर
10:45 am
10:50 am
ईरोड जंक्शन
11:42 am
11:45 am
सेलम जंक्शन
1:38 pm
1:40 pm
जोलारपेट जंक्शन
2:50 pm
2:55 pm
काटपाडी जंक्शन
3:43 pm
3:45 pm
अरक्कोनम
5:10 pm
5:40 pm
MGR चेन्नई सेंट्रल
7:38 pm
7:40 pm
गुडूर जंक्शन
8:09 pm
8:10 pm
नेल्लोर
12:05 am
12:15 am
विजयवाडा जंक्शन
3:08 am
3:10 am
वारंगल जंक्शन
5:34 am
5:35 am
मन्चीरीयाल
6:24 am
6:25 am
सिरपुर कागजनगर
7:45 am
7:50 am
बल्हारशाह
8:09 am
8:10 am
चंद्रपुर महाराष्ट्र
9:23 am
9:24 am
हिंगनघाट
9:59 am
10:00 am
सेवाग्राम जंक्शन
11:10 am
11:15 am
नागपुर जंक्शन
12:02 pm
12:03 pm
कटोल
12:37 pm
12:38 pm
पांधुरना
2:04 pm
2:05 pm
बेतुल
3:55 pm
4:00 pm
इटारसी जंक्शन
5:23 pm
5:25 pm
हबीबगंज
5:50 pm
6:00 pm
भोपाल जंक्शन
6:32 pm
6:33 pm
संत हिरदाराम नगर
6:57 pm
6:59 pm
सेहोर
7:35 pm
7:37 pm
शुजालपुर
8:13 pm
8:15 pm
बेरछा
9:25 pm
9:35 pm
उज्जैन जंक्शन
10:45 pm
11:10 pm
नागदा जंक्शन
11:36 pm
11:38 pm
विक्रम्गढ़ अलोट
12:13 am
12:15 am
शामगढ़
12:37 am
12:39 am
भवानी मंडी
12:58 am
1:00 am
रामगंज मंडी
1:50 am
2:00 am
कोटा जंक्शन
3:40 am
3:55 am
सवाई माधोपुर जंक्शन
5:42 am
5:43 am
दुर्गापूरा
6:15 am
 
जयपुर जंक्शन