ट्रेन रनिंग स्टेटस

12978 मरुसागर एक्स्प्रेस रनिंग स्थिति


23-Oct-2019 को ट्रैन नहीं चलती है from Ajmer Jn

आगमन
प्रस्थान
7:35 am
अजमेर जंक्शन
8:03 am
8:05 am
किशनगढ़
9:40 am
9:50 am
जयपुर जंक्शन
9:58 am
10:00 am
दुर्गापूरा
12:05 pm
12:20 pm
सवाई माधोपुर जंक्शन
1:35 pm
1:45 pm
कोटा जंक्शन
4:49 pm
4:51 pm
नागदा जंक्शन
5:30 pm
5:40 pm
रतलाम जंक्शन
9:26 pm
9:36 pm
वडोदरा जंक्शन
12:01 am
12:06 am
सूरत
1:10 am
1:12 am
वापी
3:30 am
3:35 am
वसई रोड
4:55 am
5:00 am
पनवेल
7:04 am
7:06 am
वीर
9:25 am
9:30 am
रत्नागिरी
12:10 pm
12:12 pm
थिविम
1:10 pm
1:20 pm
मडगांव जंक्शन
2:06 pm
2:08 pm
कारवार
2:40 pm
2:42 pm
गोकर्ण रोड
4:00 pm
4:02 pm
भटकल
4:24 pm
4:26 pm
मूकाम्बिका रोड
5:06 pm
5:08 pm
कुन्दपुरा
5:38 pm
5:40 pm
उडुपी
7:15 pm
7:25 pm
मंगलौर जंक्शन
8:03 pm
8:05 pm
कासरगोड
9:12 pm
9:15 pm
कननोर
10:27 pm
10:30 pm
कालीकट
11:23 pm
11:25 pm
तिरुर
12:10 am
12:20 am
शोरानूर जंक्शन
1:27 am
1:30 am
त्रिचुर
2:18 am
2:20 am
अलवाए
3:50 am
 
एर्नाकुलम जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)
En
GS
UR
UR
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
PC
B5
B4
B3
B2
B1
A1
HA1
UR
UR
GS