ट्रेन रनिंग स्टेटस

13034 कटिहार हावड़ा एक्सप्रेस रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
3:20 pm
कटिहार जंक्शन
3:46 pm
3:48 pm
लाभा
3:58 pm
4:00 pm
कुमेदपुर
4:12 pm
4:14 pm
हरिशचंद्रपुर
4:24 pm
4:26 pm
भालुका रोड
4:38 pm
4:40 pm
समसी
5:50 pm
6:00 pm
मालदा टाउन
6:10 pm
6:11 pm
गौर मालदा
6:17 pm
6:18 pm
जमीरघता
6:26 pm
6:31 pm
खल्तीपुर
6:38 pm
6:39 pm
चमग्राम
6:53 pm
7:00 pm
न्यू फरक्का जंक्शन
7:13 pm
7:14 pm
संकोपरा
7:22 pm
7:27 pm
धुलियन गंगा
7:34 pm
7:35 pm
बसुदेब्पुर
7:40 pm
7:45 pm
निम्तिता
7:54 pm
7:55 pm
सुजनीपारा
8:04 pm
8:05 pm
अहिरण हॉल्ट
8:12 pm
8:17 pm
जंगीपुर रोड
8:31 pm
8:32 pm
गांकार
8:39 pm
8:40 pm
मनीगराम
8:49 pm
8:50 pm
महिपाल रोड
9:14 pm
9:15 pm
अज़ींगंज सिटी
9:54 pm
10:04 pm
अजीमगंज जंक्शन
10:12 pm
10:13 pm
लालबाग कोर्ट रोड
10:20 pm
10:21 pm
खग्रघट रोड
10:46 pm
10:51 pm
बज़र्सु
11:09 pm
11:10 pm
सलार
11:52 pm
11:57 pm
कटवा जंक्शन
12:26 am
12:27 am
पुर्बस्तली
12:36 am
12:38 am
नाबाद्वीप धाम
1:00 am
1:01 am
अम्बिका कलना
1:08 am
1:09 am
गुप्तीपारा
1:16 am
1:17 am
सोंरा बाज़ार
1:21 am
1:22 am
बालागढ़
1:26 am
1:27 am
जीरत
1:34 am
1:35 am
खामरगाछी
1:38 am
1:39 am
डुमूर्दहा
1:42 am
1:43 am
कुन्तिघाट
1:47 am
1:48 am
ट्रीबेनी
2:26 am
2:27 am
बंश बरिया
2:45 am
2:55 am
बंदेल जंक्शन
3:00 am
3:01 am
चुचुरा
3:15 am
3:16 am
सोराफुली जंक्शन
4:30 am
 
हावड़ा जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)
En
GS
UR
UR
UR
UR
S1
S2
S3
S4
S5
UR
UR
UR
UR
GS