ट्रेन रनिंग स्टेटस

13049 अमृतसर एक्सप्रेस रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
1:50 pm
हावड़ा जंक्शन
2:16 pm
2:17 pm
श्रीरामपुर
2:29 pm
2:30 pm
सोराफुली जंक्शन
2:40 pm
2:41 pm
चन्दन नगर
2:50 pm
2:51 pm
चुचुरा
3:06 pm
3:11 pm
बंदेल जंक्शन
4:02 pm
4:09 pm
बर्द्धमान जंक्शन
4:29 pm
4:31 pm
खाना जंक्शन
4:48 pm
4:49 pm
मानकर
4:58 pm
4:59 pm
पानागढ़
5:17 pm
5:19 pm
दुर्गापुर
5:26 pm
5:27 pm
वारिया
5:37 pm
5:39 pm
अंदल जंक्शन
5:47 pm
5:48 pm
रानीगंज
6:08 pm
6:13 pm
आसनसोल जंक्शन
6:26 pm
6:28 pm
सीतारामपुर
6:50 pm
6:51 pm
रूपनारायणपुर
7:00 pm
7:02 pm
चित्तरंजन
7:15 pm
7:16 pm
जम्तारा
7:33 pm
7:34 pm
विद्यासागर
7:56 pm
8:01 pm
मधुपुर जंक्शन
8:11 pm
8:12 pm
मथुरापुर
8:29 pm
8:34 pm
जसीडिह जंक्शन
9:02 pm
9:03 pm
सिमुलतला
9:55 pm
10:05 pm
झाझा
10:14 pm
10:16 pm
गिधौर
10:28 pm
10:30 pm
जमुई
10:43 pm
10:45 pm
मननपुर
11:13 pm
11:17 pm
क्यूल जंक्शन
11:21 pm
11:23 pm
लक्खी सराय जंक्शन
11:38 pm
11:40 pm
बरहिया
11:50 pm
11:52 pm
हथिदह जंक्शन
12:08 am
12:13 am
मोकामा जंक्शन
12:30 am
12:32 am
बरह
12:48 am
12:50 am
बख्तियारपुर जंक्शन
1:06 am
1:08 am
फतवा
1:22 am
1:27 am
पटना साहेब
2:00 am
2:10 am
पटना जंक्शन
2:26 am
2:28 am
दानापुर
2:42 am
2:44 am
बिहटा
3:00 am
3:05 am
आरा जंक्शन
3:19 am
3:21 am
बिहिया
3:28 am
3:30 am
बनही
3:38 am
3:40 am
रघुनाथपुर
3:48 am
3:50 am
ट्विनिंग गंज
3:58 am
4:00 am
दुम्राओं
4:20 am
4:25 am
बक्सर
4:33 am
4:35 am
चौसा
4:45 am
4:47 am
गहमर
4:56 am
4:58 am
भदौरा
5:10 am
5:12 am
दिलदारनगर जंक्शन
5:22 am
5:24 am
ज़मानिया
5:49 am
5:51 am
धीना
6:02 am
6:04 am
सकलडीहा
6:19 am
6:21 am
कुच्मन
7:19 am
7:34 am
दीनदयाल उपाध्याय Jn
7:57 am
7:58 am
व्यासनगर
8:08 am
8:10 am
काशी
8:25 am
8:40 am
वाराणसी जंक्शन
8:54 am
8:55 am
बिरपत्ति
9:02 am
9:03 am
बाबतपुर
9:09 am
9:10 am
पिंडरा रोड
9:16 am
9:17 am
खालिसपुर
9:28 am
9:29 am
जलालगंज
9:37 am
9:38 am
सर्कोनी
9:51 am
9:52 am
जफराबाद जंक्शन
10:06 am
10:08 am
जौनपुर सिटी
10:35 am
10:36 am
श्रीकृष्ण नगर
10:48 am
10:49 am
हरपालगंज
10:58 am
10:59 am
कोइरिपुर
11:14 am
11:15 am
लम्भुआ
11:55 am
12:00 pm
सुल्तानपुर जंक्शन
12:18 pm
12:19 pm
शिवनगर
12:31 pm
12:32 pm
मुसाफिर खाना
12:46 pm
12:48 pm
निहालगढ़
1:02 pm
1:03 pm
अकबर गंज
1:18 pm
1:19 pm
हैदरगढ़
3:50 pm
4:20 pm
लखनऊ जंक्शन
4:38 pm
4:39 pm
आलम नगर
5:14 pm
5:16 pm
संडीला
5:34 pm
5:36 pm
बलामाऊ जंक्शन
6:03 pm
6:05 pm
हरदोई
6:29 pm
6:31 pm
अन्झी शाहाबाद
7:10 pm
7:12 pm
शाहजहांपुर जंक्शन
7:27 pm
7:29 pm
तिलहर
7:58 pm
8:00 pm
पिताम्बरपुर
8:56 pm
8:58 pm
ओंला
9:45 pm
9:48 pm
चंदौसी जंक्शन
10:09 pm
10:11 pm
राजा का सहसपुर जंक्शन
10:45 pm
10:53 pm
मुरादाबाद जंक्शन
12:17 am
12:22 am
नजीबाबाद जंक्शन
1:07 am
1:12 am
लक्सर जंक्शन
1:30 am
1:35 am
रूरकी
3:00 am
3:20 am
सहारनपुर जंक्शन
3:48 am
3:50 am
यमुनानगर जगाधरी
3:57 am
3:59 am
जगाधरी वर्कशॉप
4:47 am
4:52 am
अम्बाला कैंट जंक्शन
5:04 am
5:06 am
अम्बाला सिटी
5:22 am
5:24 am
राजपुरा जंक्शन
5:45 am
5:47 am
सिरहिन्द जंक्शन
5:56 am
5:58 am
मंदी गोबिंद गढ़
6:22 am
6:24 am
खन्ना
7:00 am
7:01 am
धन्दारी कलां
7:15 am
7:25 am
लुधियाना जंक्शन
7:39 am
7:41 am
फिल्लौर जंक्शन
8:01 am
8:03 am
फगवारा जंक्शन
8:23 am
8:25 am
जालंधर कैन्ट जंक्शन
8:37 am
8:45 am
जालंधर सिटी जंक्शन
8:58 am
9:00 am
करतारपुर
9:22 am
9:24 am
ब्यास जंक्शन
10:20 am
 
अमृतसर जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)
En
VP
GS
UR
UR
UR
SE1
S1
S2
S3
S4
S5
B1
B2
UR
UR
UR
GS