ट्रेन रनिंग स्टेटस

15011 लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
11:55 pm
लखनऊ जंक्शन
1:35 am
1:37 am
हरदोई
2:36 am
2:38 am
शाहजहांपुर जंक्शन
4:55 am
4:58 am
चंदौसी जंक्शन
5:50 am
5:58 am
मुरादाबाद जंक्शन
6:26 am
6:28 am
अमरोहा
7:00 am
7:05 am
गजरौला जंक्शन
7:36 am
7:38 am
मंडी धनौरा
8:06 am
8:08 am
चांदपुर सिअऊ हॉल्ट
8:33 am
8:35 am
हल्दौर
9:10 am
9:15 am
बिजनोर
9:39 am
9:41 am
बसी किरतपुर
9:45 am
10:20 am
मुआज्ज़म्पुर नरेन जंक्शन
11:24 am
11:27 am
लक्सर जंक्शन
11:46 am
11:48 am
रूरकी
12:35 pm
12:45 pm
सहारनपुर जंक्शन
1:11 pm
1:13 pm
यमुनानगर जगाधरी
1:19 pm
1:21 pm
जगाधरी वर्कशॉप
2:10 pm
2:15 pm
अम्बाला कैंट जंक्शन
3:00 pm
 
चंडीगढ़