ट्रेन रनिंग स्टेटस

15715 गरीब नवाज एक्सप्रेस रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
6:00 am
किशनगंज
6:24 am
6:26 am
दल्कोल्हा
6:50 am
6:52 am
बारसोई जंक्शन
9:00 am
9:15 am
कटिहार जंक्शन
10:01 am
10:03 am
नौगछिया
12:40 pm
12:50 pm
बरौनी जंक्शन
2:58 pm
3:03 pm
हाजीपुर जंक्शन
3:13 pm
3:15 pm
सोनपुर जंक्शन
5:00 pm
5:10 pm
छपरा जंक्शन
6:40 pm
6:45 pm
बलिया
8:15 pm
8:30 pm
मऊ जंक्शन
9:25 pm
9:30 pm
आजमगढ़
11:10 pm
11:40 pm
शाहगंज जंक्शन
1:35 am
1:40 am
फैजाबाद जंक्शन
2:23 am
2:25 am
रुदौली
4:45 am
4:55 am
लखनऊ जंक्शन
7:23 am
7:25 am
शाहजहांपुर जंक्शन
8:25 am
8:27 am
बरेली जंक्शन
10:00 am
10:08 am
मुरादाबाद जंक्शन
1:10 pm
1:30 pm
पुरानी दिल्ली जंक्शन
1:45 pm
1:47 pm
दिल्ली सराय रोहिल्ला
2:02 pm
2:04 pm
दिल्ली कैन्ट
2:20 pm
2:22 pm
गुडगाँव
3:20 pm
3:22 pm
रेवाड़ी जंक्शन
4:15 pm
4:18 pm
अलवर जंक्शन
7:05 pm
7:20 pm
जयपुर जंक्शन
8:20 pm
8:22 pm
फुलेरा जंक्शन
10:00 pm
 
अजमेर जंक्शन