ट्रेन रनिंग स्टेटस

15929 डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस रनिंग स्थिति


21-Oct-2019 को ट्रैन नहीं चलती है from Tambaram

आगमन
प्रस्थान
9:45 pm
तांबरम
10:15 pm
10:30 pm
चेन्नई एग्मोर
1:28 am
1:30 am
नेल्लोर
2:53 am
2:55 am
ओंगुल
5:20 am
5:25 am
विजयवाडा जंक्शन
6:14 am
6:15 am
एलुरु
7:40 am
7:42 am
राजमुन्द्री
11:40 am
12:00 pm
विशाखापट्नम
4:00 pm
4:02 pm
ब्रह्मपुर
6:20 pm
6:40 pm
खुर्दा रोड जंक्शन
7:07 pm
7:12 pm
भुबनेश्वर
7:49 pm
7:54 pm
कट्टक
10:47 pm
10:49 pm
बालासोर
12:18 am
12:20 am
हिजली
3:20 am
3:35 am
टाटानगर जंक्शन
5:15 am
5:17 am
पुरुलिया जंक्शन
6:04 am
6:05 am
जोय्चंदी पहर
7:19 am
7:20 am
बर्नपुर
7:50 am
8:00 am
आसनसोल जंक्शन
8:21 am
8:22 am
अंदल जंक्शन
8:39 am
8:59 am
दुर्गापुर
10:14 am
10:15 am
सिउरी
11:56 am
12:01 pm
रामपुर हाट
12:41 pm
12:42 pm
पाकुर
1:36 pm
1:38 pm
न्यू फरक्का जंक्शन
2:45 pm
2:55 pm
मालदा टाउन
4:25 pm
4:27 pm
बारसोई जंक्शन
5:20 pm
5:22 pm
किशनगंज
7:15 pm
7:25 pm
न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन
8:55 pm
9:00 pm
धुप्गुरी
10:10 pm
10:15 pm
न्यू कूच बिहार
10:36 pm
10:41 pm
न्यू अलीपुरद्वार
11:48 pm
11:50 pm
कोकराझार
12:55 am
1:05 am
न्यू बोंगईगांव जंक्शन
2:50 am
3:00 am
रंगिया जंक्शन
4:20 am
4:25 am
कामख्या जंक्शन
4:45 am
4:55 am
गुवाहाटी
5:12 am
5:14 am
जगी रोड
6:46 am
6:48 am
चापर्मुख जंक्शन
7:25 am
7:26 am
होजे
7:41 am
7:42 am
लंका
9:10 am
9:20 am
लुमडिंग जंक्शन
9:52 am
9:54 am
दिफू
10:38 am
10:48 am
दीमापुर
11:05 am
11:07 am
बोकाजन
12:30 pm
12:32 pm
फुर्कातिंग जंक्शन
1:10 pm
1:20 pm
मरिअनी जंक्शन
2:20 pm
2:25 pm
सिमलुगुरी जंक्शन
3:20 pm
3:22 pm
नहार्कातिया
4:40 pm
4:50 pm
न्यू तीनसुकिया जंक्शन
6:00 pm
 
डिब्रूगढ़