ट्रेन रनिंग स्टेटस
रूटलाइवसीटेंकिराया

16332 मुंबई एक्सप्रेस रनिंग स्थिति


20-Aug-2019 को ट्रैन नहीं चलती है from Thiruvananthapuram Central

आगमन
प्रस्थान
4:25 am
त्रिवेंद्रम सेंट्रल
4:59 am
5:00 am
वर्कला
5:25 am
5:28 am
कोल्लम जंक्शन
6:03 am
6:05 am
कायांकुलम जंक्शन
6:19 am
6:20 am
हरिप्पद
6:34 am
6:35 am
अम्बलापुल्हा
6:58 am
7:00 am
अल्लेप्पी
7:19 am
7:20 am
चेरतला
8:20 am
8:25 am
एर्नाकुलम जंक्शन
8:48 am
8:50 am
अलवाए
9:47 am
9:50 am
त्रिचुर
11:24 am
11:25 am
ओट्टापालम
11:52 am
11:55 am
पालघाट जंक्शन
1:04 pm
1:05 pm
पोदनुर जंक्शन
1:22 pm
1:25 pm
कोइंबटोर जंक्शन
2:08 pm
2:10 pm
तिरुप्पूर
3:10 pm
3:15 pm
ईरोड जंक्शन
4:12 pm
4:15 pm
सेलम जंक्शन
5:29 pm
5:30 pm
तिरुपत्तूर
7:40 pm
7:50 pm
बंगारपेट जंक्शन
9:25 pm
9:30 pm
कृष्णराजपुरम
11:29 pm
11:30 pm
हिन्दुपुर
1:15 am
1:20 am
धर्मावरम जंक्शन
1:59 am
2:00 am
अनंतपुर
3:44 am
3:45 am
गूटी जंक्शन
4:15 am
4:20 am
गुंतकल जंक्शन
4:58 am
5:00 am
अदोनी
6:08 am
6:10 am
रायचूर
7:09 am
7:10 am
यादगिर
9:00 am
9:05 am
वाडी जंक्शन
9:18 am
9:19 am
शाहाबाद
9:42 am
9:43 am
कलबुर्गी
11:45 am
11:50 am
शोलापुर जंक्शन
12:48 pm
12:50 pm
कुर्दवाडी
3:15 pm
3:20 pm
दौंड जंक्शन
4:40 pm
4:45 pm
पुणे जंक्शन
5:58 pm
6:00 pm
लोनावाला
7:27 pm
7:30 pm
कल्याण जंक्शन
7:47 pm
7:50 pm
ठाणे
8:17 pm
8:20 pm
दादर सेंट्रल
8:50 pm
 
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस