ट्रेन रनिंग स्टेटस

17420 वास्को ड़ी गामा तिरुपति एक्सप्रेस रनिंग स्थिति


21-Aug-2019 को ट्रैन नहीं चलती है from Vasco Da Gama

आगमन
प्रस्थान
9:00 am
वास्को ड़ी गामा
9:30 am
9:35 am
मडगांव जंक्शन
9:48 am
9:50 am
संवोर्देम चर्च
10:20 am
10:25 am
कुलेम
11:30 am
11:35 am
कैसल रॉक
12:03 pm
12:05 pm
लोंडा जंक्शन
12:49 pm
12:50 pm
अल्नावर जंक्शन
1:18 pm
1:20 pm
धारवाड़
2:25 pm
2:35 pm
हुबली जंक्शन
3:10 pm
3:12 pm
अन्निगेरी
3:45 pm
3:50 pm
गडग जंक्शन
4:53 pm
4:55 pm
कोप्पल
5:35 pm
5:37 pm
मुनिराबाद
5:45 pm
5:50 pm
होसपेट जंक्शन
6:30 pm
6:32 pm
तोरानागाल्लू जंक्शन
7:15 pm
7:20 pm
बेल्लारी जंक्शन
8:55 pm
9:45 pm
गुंतकल जंक्शन
10:10 pm
10:12 pm
गूटी जंक्शन
10:50 pm
10:52 pm
तदिपत्री
11:36 pm
11:38 pm
मुद्दनुरु
11:52 pm
11:54 pm
येर्रगुन्तला
12:28 am
12:30 am
कडप्पा
1:22 am
1:25 am
राजमपेटा
1:51 am
1:55 am
कोडूरु
3:08 am
3:10 am
रेनिगुन्टा जंक्शन
3:50 am
 
तिरुपति
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)
En
GS
UR
S3
S2
S1
B1
A1
UR
UR
GS
GS
UR
UR
SL
SL
SL
2A
3A
UR
GS