ट्रेन रनिंग स्टेटस

18006 कोरापुट हावड़ा एक्स्प्रेस रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
4:15 am
जगदलपुर
5:30 am
5:32 am
जेयपोरे
6:45 am
7:10 am
कोरपुट जंक्शन
7:33 am
7:35 am
दमनजोड़ी
8:20 am
8:22 am
लक्ष्मीपुर रोड
8:50 am
8:52 am
तिकिरी
10:45 am
11:10 am
रायगडा
11:25 am
11:27 am
सिंगापुरम रोड
11:36 am
11:38 am
ठेरुबली
12:12 pm
12:14 pm
मुनिगुदा
12:34 pm
12:36 pm
अम्बोदाला
12:58 pm
1:00 pm
नोर्ला रोड
1:08 pm
1:10 pm
रूपरा रोड
1:25 pm
1:30 pm
केसिंगा
1:50 pm
2:00 pm
टिटलागढ
2:20 pm
2:22 pm
बद्मल
2:30 pm
2:32 pm
सैन्ताला
3:00 pm
3:05 pm
बालांगीर
3:50 pm
3:52 pm
बरपाली
4:08 pm
4:13 pm
बरगढ़ रोड
4:48 pm
4:50 pm
हीराकुद
5:22 pm
5:50 pm
संबलपुर
5:55 pm
5:57 pm
संबलपुर रोड
6:15 pm
6:20 pm
रेंगाली
7:20 pm
7:25 pm
झारसुगुडा जंक्शन
7:47 pm
7:48 pm
बग्दिही
8:06 pm
8:07 pm
बमरा
8:22 pm
8:23 pm
गर्पोस
8:41 pm
8:43 pm
राजगांगपुर
8:54 pm
8:55 pm
कंश्बहल
9:05 pm
9:06 pm
कलूंगा
9:17 pm
9:18 pm
पानपोश
9:35 pm
9:45 pm
राउरकेला
10:02 pm
10:03 pm
बिसरा
10:24 pm
10:25 pm
मनोहरपुर
11:33 pm
11:40 pm
चक्रधरपुर
11:58 pm
11:59 pm
राज्खार्सवान जंक्शन
12:14 am
12:15 am
सिनी जंक्शन
1:00 am
1:10 am
टाटानगर जंक्शन
2:31 am
2:33 am
झारग्राम
3:20 am
3:30 am
खड़गपुर जंक्शन
4:08 am
4:10 am
पंसकुरा
4:38 am
4:40 am
बगनान
4:54 am
4:56 am
उलुबरिया
5:33 am
5:35 am
सन्त्रागाची जंक्शन
6:15 am
 
हावड़ा जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)
En
GS
UR
UR
SK3
SK2
SK1
SE1
BE1
B2
B1
UR
UR
GS