ट्रेन रनिंग स्टेटस

18101 टाटा जम्मू एक्स्प्रेस रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
प्लेटफार्म : --26-जून
Aनिर्धारितस्रोत
Rवा./सं.*स्रोत
Rदेरीसमय से
Dनिर्धारित14:50 26-जून
Eवा./सं.*18:50 26-जून
Pदेरी4:0 घंटे की देरी से
आगामी स्टेशन (नान्स्टाप)कानपुर सेंट्रल जंक्शन
अगला स्टॉपेज स्टेशनकानपुर सैंट्रल
आखिरी अपडेट22:52 27-जून
चंडारी स्टेशन से 22:51 27-जून को प्रस्थान हो गया है। टाटानगर जं. से 929 किमी. आगे है।
आगमन
प्रस्थान
2:50 pm
6:50 pm
टाटानगर जंक्शन
4:0 घंटे की देरी से
3:42 pm
3:44 pm
चांडिल जंक्शन
4:50 pm
5:30 pm
मुरी
6:30 pm
6:35 pm
रामगढ कैन्ट
7:15 pm
7:35 pm
बरका काना
7:59 pm
8:01 pm
पतरातू
8:23 pm
8:25 pm
राय
8:33 pm
8:35 pm
खलारी
8:59 pm
9:04 pm
तोरी
9:26 pm
9:28 pm
लातेहार
9:58 pm
10:03 pm
बरवाडीह जंक्शन
10:25 pm
10:30 pm
डालटनगंज
11:13 pm
11:15 pm
गरवा रोड जंक्शन
11:25 pm
11:27 pm
गर्हवा
11:54 pm
11:56 pm
नगर उन्तरी
12:06 am
12:08 am
व्य्न्धम्गंज
12:28 am
12:33 am
दुधिनगर
1:44 am
1:49 am
रेनुकुत
3:20 am
3:30 am
चोपन
4:00 am
4:02 am
चुर्क
4:15 am
4:17 am
सोनभद्रा
4:58 am
5:00 am
लूसा
6:25 am
6:50 am
चुनर जंक्शन
7:20 am
7:25 am
मिर्जापुर
7:36 am
7:38 am
विन्ध्याचल
8:10 am
8:17 am
मेजा रोड
9:20 am
9:35 am
इलाहाबाद जंक्शन
10:30 am
10:32 am
खागा
11:02 am
11:04 am
फतेहपुर
12:35 pm
12:45 pm
कानपुर सेंट्रल जंक्शन
1:05 pm
1:07 pm
पंकी धाम
1:37 pm
1:39 pm
रूरा
1:55 pm
1:57 pm
झींझक
2:11 pm
2:13 pm
फाफुंड
2:42 pm
2:44 pm
भरथना
2:59 pm
3:04 pm
इटावा
3:40 pm
3:42 pm
शिकोहाबाद जंक्शन
3:59 pm
4:01 pm
फिरोजाबाद
4:30 pm
4:38 pm
टूंडला जंक्शन
5:03 pm
5:05 pm
जलेसर रोड
5:21 pm
5:23 pm
हाथरस जंक्शन
5:46 pm
5:51 pm
अलीगढ जंक्शन
6:21 pm
6:23 pm
खुर्जा जंक्शन
6:36 pm
6:38 pm
चोला
8:35 pm
8:40 pm
गाजियाबाद जंक्शन
9:35 pm
9:50 pm
पुरानी दिल्ली जंक्शन
10:01 pm
10:03 pm
सब्जी मंडी
10:32 pm
10:34 pm
सोनीपत
11:15 pm
11:17 pm
पानीपत जंक्शन
12:13 am
12:15 am
करनाल
12:49 am
12:51 am
कुरुक्षेत्र जंक्शन
1:35 am
1:37 am
शाहाबाद मरकंडा
2:35 am
2:45 am
अम्बाला कैंट जंक्शन
2:58 am
3:00 am
अम्बाला सिटी
3:16 am
3:18 am
राजपुरा जंक्शन
4:52 am
5:02 am
लुधियाना जंक्शन
5:16 am
5:18 am
फिल्लौर जंक्शन
5:53 am
5:55 am
फगवारा जंक्शन
6:16 am
6:18 am
जालंधर कैन्ट जंक्शन
6:30 am
6:35 am
जालंधर सिटी जंक्शन
7:07 am
7:09 am
ब्यास जंक्शन
7:50 am
8:20 am
अमृतसर जंक्शन
9:10 am
9:12 am
बतला जंक्शन
9:30 am
9:32 am
धारीवाल
9:44 am
9:46 am
गुरदासपुर
9:56 am
9:58 am
दिना नगर
11:00 am
11:20 am
पठानकोट जंक्शन
11:48 am
11:50 am
कठुआ
12:16 pm
12:18 pm
हिरा नगर
1:02 pm
1:04 pm
साम्बा
1:26 pm
1:28 pm
विजिय्पुर जम्मू
2:10 pm
 
जम्मू तवी
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)
En
B3
S7
S8
S9
S10
S11
UR
UR
GS