ट्रेन रनिंग स्टेटस

18189 टाटानगर अल्लेप्पी एक्सप्रेस रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
3:30 pm
टाटानगर जंक्शन
3:54 pm
3:55 pm
सिनी जंक्शन
4:09 pm
4:10 pm
राज्खार्सवान जंक्शन
4:30 pm
4:35 pm
चक्रधरपुर
4:59 pm
5:00 pm
गोईलकेरा
5:29 pm
5:30 pm
मनोहरपुर
6:04 pm
6:05 pm
बोंदामुंडा जंक्शन
6:20 pm
6:58 pm
राउरकेला
7:26 pm
7:27 pm
राजगांगपुर
7:56 pm
7:57 pm
बमरा
8:40 pm
8:50 pm
झारसुगुडा जंक्शन
9:13 pm
9:15 pm
रेंगाली
9:36 pm
9:38 pm
संबलपुर रोड
9:50 pm
10:00 pm
संबलपुर
10:25 pm
10:27 pm
अत्ताबिरा
10:42 pm
10:47 pm
बरगढ़ रोड
11:03 pm
11:05 pm
बरपाली
11:50 pm
11:55 pm
बालांगीर
12:42 am
12:44 am
बद्मल
1:20 am
1:30 am
टिटलागढ
1:43 am
1:45 am
केसिंगा
2:06 am
2:08 am
रूपरा रोड
2:16 am
2:18 am
नोर्ला रोड
2:44 am
2:46 am
अम्बोदाला
3:18 am
3:20 am
मुनिगुदा
4:08 am
4:10 am
ठेरुबली
4:20 am
4:22 am
सिंगापुरम रोड
4:40 am
4:45 am
रायगडा
5:25 am
5:27 am
पार्वतीपुरम टाउन
5:33 am
5:35 am
पार्वतीपुरम
6:00 am
6:03 am
बोब्बिली जंक्शन
7:20 am
7:25 am
विजयनगरम जंक्शन
7:55 am
7:57 am
कोतवालशा
8:18 am
8:20 am
सिम्हाचालम
9:10 am
9:30 am
विशाखापट्नम
10:05 am
10:07 am
दुव्वादा
10:14 am
10:15 am
अनकपल्ले
10:31 am
10:32 am
एल्लामंचिली
10:47 am
10:48 am
नर्सिपट्नम रोड
11:04 am
11:05 am
तुनि
11:19 am
11:20 am
अन्नावरम
11:43 am
11:44 am
पिथापुरम
11:53 am
11:55 am
समालकोट जंक्शन
12:14 pm
12:15 pm
अनापरती
12:31 pm
12:32 pm
द्वारापुडी
1:11 pm
1:16 pm
राजमुन्द्री
1:29 pm
1:30 pm
कोव्वुर
1:44 pm
1:45 pm
निडादवोलु जंक्शन
2:02 pm
2:03 pm
तादेपल्लिगुदेम
2:36 pm
2:37 pm
एलुरु
4:40 pm
4:55 pm
विजयवाडा जंक्शन
5:19 pm
5:20 pm
तेनाली जंक्शन
5:39 pm
5:40 pm
निदुब्रोलू
5:54 pm
5:55 pm
बापटला
6:05 pm
6:06 pm
चीराला
6:33 pm
6:35 pm
चिन्न गंजाम
6:54 pm
6:55 pm
ओंगुल
7:24 pm
7:25 pm
सिंगारयाकोंदा
7:49 pm
7:50 pm
कावली
8:03 pm
8:05 pm
बिट्रगुंटा
9:14 pm
9:15 pm
नेल्लोर
10:38 pm
10:40 pm
गुडूर जंक्शन
11:03 pm
11:05 pm
नायडूपेट्टा
11:28 pm
11:30 pm
सुल्लुरुपेटा
1:35 am
2:00 am
MGR चेन्नई सेंट्रल
2:38 am
2:40 am
तिरुवल्लुर
3:08 am
3:10 am
अरक्कोनम
3:48 am
3:50 am
मुकंदरायपुरम
4:10 am
4:15 am
काटपाडी जंक्शन
4:33 am
4:35 am
गुडियात्तम
5:08 am
5:10 am
वनियामबादी
6:08 am
6:10 am
जोलारपेट जंक्शन
6:21 am
6:23 am
तिरुपत्तूर
6:41 am
6:42 am
सामलपट्टी
7:19 am
7:20 am
बोम्मिड़ी
8:12 am
8:15 am
सेलम जंक्शन
9:20 am
9:25 am
ईरोड जंक्शन
10:13 am
10:15 am
तिरुप्पूर
11:37 am
11:40 am
कोइंबटोर जंक्शन
1:20 pm
1:25 pm
पालघाट जंक्शन
3:52 pm
3:55 pm
त्रिचुर
4:43 pm
4:45 pm
अलवाए
5:30 pm
5:35 pm
एर्नाकुलम जंक्शन
5:58 pm
6:00 pm
तुरावुर
6:08 pm
6:10 pm
चेरतला
6:28 pm
6:30 pm
मरारीकुलम
8:30 pm
 
अल्लेप्पी
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)
En
GS
UR
A2
B2
B3
S1
S2
S3
S4
S5
UR
GS