ट्रेन रनिंग स्टेटस

18447 हिराखण्ड एक्सप्रेस रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
7:35 pm
भुबनेश्वर
8:00 pm
8:05 pm
खुर्दा रोड जंक्शन
8:21 pm
8:22 pm
निरकरपुर
8:35 pm
8:36 pm
भुसंदपुर
8:45 pm
8:46 pm
कलुपारा घाट
8:54 pm
8:55 pm
कुहुरी
9:11 pm
9:13 pm
बालूगांव
9:20 pm
9:21 pm
चिल्का
9:30 pm
9:31 pm
खल्लिकोट
9:55 pm
9:56 pm
गंजाम
10:05 pm
10:07 pm
छत्रपुर
10:25 pm
10:30 pm
ब्रह्मपुर
10:50 pm
10:52 pm
इच्च्पुरम
11:06 pm
11:08 pm
सोमपेटा
12:08 am
12:10 am
प्लासा
12:30 am
12:32 am
नौपाडा जंक्शन
1:08 am
1:10 am
श्रीकाकुलम रोड
1:40 am
1:42 am
चिपुरुपल्ली
2:15 am
2:40 am
विजयनगरम जंक्शन
3:30 am
3:35 am
बोब्बिली जंक्शन
3:58 am
4:00 am
पार्वतीपुरम
4:04 am
4:06 am
पार्वतीपुरम टाउन
5:00 am
5:10 am
रायगडा
5:21 am
5:23 am
सिंगापुरम रोड
5:35 am
5:37 am
कयूत्गुडा
5:55 am
5:57 am
सिकर्पाई
6:09 am
6:11 am
भालुमसका
6:30 am
6:32 am
लेलिगुमा
6:55 am
6:57 am
रौली
7:13 am
7:15 am
तिकिरी
7:30 am
7:32 am
सिंगारम
7:51 am
7:53 am
लक्ष्मीपुर रोड
8:03 am
8:05 am
ककिरिगुम्मा
8:23 am
8:25 am
बैगुडा
8:45 am
8:47 am
दमनजोड़ी
9:03 am
9:05 am
डुमुरीपुट
9:35 am
10:00 am
कोरपुट जंक्शन
10:58 am
11:00 am
जेयपोरे
11:26 am
11:28 am
चरमुला कुसुमि
11:43 am
11:45 am
कोतापर रोड
1:40 pm
 
जगदलपुर
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)
En
GS
UR
A1
B1
B2
S6
S5
S4
S3
S2
S1
UR
UR
GS
UR