ट्रेन रनिंग स्टेटस

18452 तपस्विनी एक्सप्रेस रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
7:55 pm
पुरी
8:45 pm
8:50 pm
खुर्दा रोड जंक्शन
9:18 pm
9:23 pm
भुबनेश्वर
9:55 pm
10:00 pm
कट्टक
11:00 pm
11:02 pm
धेनकनाल
11:45 pm
12:05 am
तालचेर
12:53 am
12:55 am
अंगुल
1:26 am
1:28 am
बोंदा
2:10 am
2:12 am
रैराखोल
3:20 am
3:22 am
संबलपुर रोड
4:00 am
4:20 am
संबलपुर
4:40 am
4:42 am
रेंगाली
5:35 am
5:40 am
झारसुगुडा जंक्शन
6:00 am
6:01 am
बग्दिही
6:17 am
6:18 am
बमरा
6:34 am
6:35 am
गर्पोस
6:54 am
6:55 am
राजगांगपुर
7:25 am
7:40 am
राउरकेला
7:54 am
7:55 am
बोंदामुंडा जंक्शन
8:22 am
8:23 am
नवागांव
8:34 am
8:35 am
ओर्गा
9:14 am
9:15 am
बनो
9:47 am
9:48 am
पोक्ला
10:07 am
10:08 am
गोविंदपुर रोड
11:05 am
 
हटिया
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)
En
GS
UR
UR
HA1
AB1
HB1
B3
A1
B2
S1
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
UR
UR
GS
UR