ट्रेन रनिंग स्टेटस

19037 अवध एक्स्प्रेस रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
10:40 pm
बांद्रा टर्मिनस
10:56 pm
10:58 pm
अँधेरी
11:10 pm
11:18 pm
बोरिवली
12:19 am
12:21 am
बोईसर
1:31 am
1:33 am
वापी
1:58 am
2:00 am
वलसाड
3:03 am
3:08 am
सूरत
3:53 am
3:55 am
अंकलेश्वर जंक्शन
5:02 am
5:12 am
वडोदरा जंक्शन
5:58 am
5:59 am
देरोल
6:50 am
6:52 am
गोधरा जंक्शन
7:52 am
7:54 am
दाहोद
8:17 am
8:19 am
मेघनगर
8:48 am
8:50 am
बामनिया
9:45 am
9:55 am
रतलाम जंक्शन
10:18 am
10:20 am
खाचरोद
10:50 am
10:55 am
नागदा जंक्शन
11:08 am
11:10 am
महिदपुर रोड
11:28 am
11:30 am
विक्रम्गढ़ अलोट
11:48 am
11:50 am
चौमहला
12:04 pm
12:06 pm
सुवासरा
12:18 pm
12:20 pm
शामगढ़
12:31 pm
12:32 pm
ग्रोत
12:48 pm
12:50 pm
भवानी मंडी
1:03 pm
1:04 pm
झालावार रोड
1:13 pm
1:15 pm
रामगंज मंडी
1:25 pm
1:27 pm
मोरक
2:05 pm
2:07 pm
डकनिया तलाव
2:25 pm
2:35 pm
कोटा जंक्शन
3:22 pm
3:24 pm
लखेरी
3:35 pm
3:37 pm
इन्द्रगढ सुमेरगंज मंडी
4:05 pm
4:10 pm
सवाई माधोपुर जंक्शन
5:20 pm
5:25 pm
गंगापुर सिटी
5:58 pm
6:00 pm
श्री महावीरजी
6:13 pm
6:15 pm
हिन्दौन सिटी
7:20 pm
7:25 pm
बयाना जंक्शन
7:56 pm
7:58 pm
रूपबास
8:12 pm
8:14 pm
फतेहपुर सिकरी
8:27 pm
8:29 pm
किरोली
9:26 pm
9:28 pm
ईदगाह
9:50 pm
10:00 pm
आगरा फोर्ट
11:25 pm
11:30 pm
टूंडला जंक्शन
12:10 am
12:15 am
फिरोजाबाद
12:35 am
12:40 am
शिकोहाबाद जंक्शन
1:16 am
1:21 am
इटावा
1:38 am
1:40 am
भरथना
2:13 am
2:15 am
फाफुंड
4:35 am
4:45 am
कानपुर सेंट्रल जंक्शन
5:07 am
5:09 am
उन्नाव जंक्शन
5:38 am
5:39 am
हरौनी
6:20 am
6:40 am
ऐशबाग़
6:47 am
6:49 am
लखनऊ सिटी
7:13 am
7:15 am
बादशाहनगर
7:36 am
7:38 am
गोमती नगर
8:10 am
8:12 am
बाराबंकी जंक्शन
8:35 am
8:37 am
बुढ़वल जंक्शन
8:51 am
8:53 am
जरवल रोड
9:13 am
9:15 am
कर्नलगंज
9:55 am
10:00 am
गोंडा जंक्शन
10:25 am
10:27 am
मनकापुर जंक्शन
10:39 am
10:41 am
मस्कंवा
10:50 am
10:52 am
स्वामी नारायण छपिया
11:06 am
11:08 am
बभनान
11:18 am
11:20 am
गौर
11:42 am
11:45 am
बस्ती
12:10 pm
12:12 pm
खलीलाबाद
12:22 pm
12:24 pm
माघार
12:34 pm
12:36 pm
सहजनवा
1:45 pm
 
गोरखपुर जंक्शन