ट्रेन रनिंग स्टेटस
रूटलाइवसीटेंकिराया

19580 दिल्ली सराय रोहिल्ला भावनगर एक्सप्रेस रनिंग स्थिति


26-Jun-2019 को ट्रैन नहीं चलती है from Delhi S Rohilla

आगमन
प्रस्थान
1:20 pm
दिल्ली सराय रोहिल्ला
1:37 pm
1:39 pm
दिल्ली कैन्ट
1:55 pm
1:57 pm
गुडगाँव
2:56 pm
2:58 pm
रेवाड़ी जंक्शन
3:31 pm
3:32 pm
खैरथल
3:54 pm
3:57 pm
अलवर जंक्शन
4:38 pm
4:40 pm
बांदीकुई जंक्शन
4:58 pm
5:00 pm
दौसा
5:42 pm
5:45 pm
गांधीनगर जयपुर
6:15 pm
6:30 pm
जयपुर जंक्शन
7:15 pm
7:17 pm
फुलेरा जंक्शन
7:58 pm
8:00 pm
किशनगढ़
9:27 pm
9:40 pm
अजमेर जंक्शन
10:23 pm
10:25 pm
ब्यावर
11:57 pm
11:59 pm
मारवाड़ जंक्शन
12:48 am
12:50 am
फालना
1:30 am
1:31 am
पिंडवारा
2:35 am
2:45 am
आबू रोड
4:08 am
4:10 am
पालनपुर जंक्शन
5:15 am
5:20 am
महेसाणा जंक्शन
7:13 am
7:15 am
विरमगाम जंक्शन
8:20 am
9:35 am
सुरेंद्र नगर
9:40 am
9:41 am
सुरेन्द्र नगर गेट
9:45 am
9:46 am
जोरावरनगर
9:51 am
9:52 am
वाधवन सिटी
10:08 am
10:09 am
लिम्ब्दी
10:19 am
10:20 am
छुड़ा
10:35 am
10:36 am
रानपुर
10:58 am
11:05 am
बोताद जंक्शन
11:15 am
11:16 am
लातहीदाड़
11:23 am
11:24 am
निन्गला
11:31 am
11:32 am
आलमपुर
11:38 am
11:40 am
उजलवव
12:10 pm
12:11 pm
ढोला जंक्शन
12:18 pm
12:20 pm
सनोसरा
12:46 pm
12:47 pm
सोनगढ़
12:56 pm
12:57 pm
सीहोर गुजरात
1:04 pm
1:05 pm
खोडियर मंदिर
1:12 pm
1:13 pm
वरतेज
1:29 pm
1:30 pm
भावनगर पाडा
1:55 pm
 
भावनगर टर्मिनस