ट्रेन रनिंग स्टेटस

19580 दिल्ली सराय रोहिल्ला भावनगर एक्सप्रेस रनिंग स्थिति


19-Oct-2019 को ट्रैन नहीं चलती है from Delhi S Rohilla

आगमन
प्रस्थान
1:20 pm
दिल्ली सराय रोहिल्ला
1:37 pm
1:39 pm
दिल्ली कैन्ट
1:55 pm
1:57 pm
गुडगाँव
2:56 pm
2:58 pm
रेवाड़ी जंक्शन
3:32 pm
3:33 pm
खैरथल
3:54 pm
3:57 pm
अलवर जंक्शन
4:38 pm
4:40 pm
बांदीकुई जंक्शन
5:01 pm
5:03 pm
दौसा
5:42 pm
5:45 pm
गांधीनगर जयपुर
6:15 pm
6:30 pm
जयपुर जंक्शन
7:15 pm
7:17 pm
फुलेरा जंक्शन
8:28 pm
8:30 pm
किशनगढ़
9:25 pm
9:50 pm
अजमेर जंक्शन
10:33 pm
10:35 pm
ब्यावर
11:56 pm
11:59 pm
मारवाड़ जंक्शन
12:48 am
12:50 am
फालना
1:30 am
1:32 am
पिंडवारा
2:35 am
2:45 am
आबू रोड
4:06 am
4:08 am
पालनपुर जंक्शन
5:13 am
5:15 am
महेसाणा जंक्शन
7:11 am
7:13 am
विरमगाम जंक्शन
8:10 am
9:40 am
सुरेंद्र नगर
9:44 am
9:45 am
सुरेन्द्र नगर गेट
9:50 am
9:51 am
जोरावरनगर
9:56 am
9:57 am
वाधवन सिटी
10:13 am
10:14 am
लिम्ब्दी
10:24 am
10:25 am
छुड़ा
10:40 am
10:41 am
रानपुर
11:02 am
11:10 am
बोताद जंक्शन
11:19 am
11:20 am
लातहीदाड़
11:27 am
11:28 am
निन्गला
11:35 am
11:36 am
आलमपुर
11:43 am
11:44 am
उजलवव
12:15 pm
12:16 pm
ढोला जंक्शन
12:24 pm
12:25 pm
सनोसरा
12:41 pm
12:42 pm
सोनगढ़
12:51 pm
12:52 pm
सीहोर गुजरात
12:59 pm
1:00 pm
खोडियर मंदिर
1:07 pm
1:08 pm
वरतेज
1:24 pm
1:25 pm
भावनगर पाडा
1:55 pm
 
भावनगर टर्मिनस