ट्रेन रनिंग स्टेटस

22643 एर्नाकुलम पटना एक्सप्रेस रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
5:15 pm
एर्नाकुलम जंक्शन
5:33 pm
5:35 pm
अलवाए
6:22 pm
6:25 pm
त्रिचुर
7:52 pm
7:55 pm
पालघाट जंक्शन
9:27 pm
9:30 pm
कोइंबटोर जंक्शन
10:13 pm
10:15 pm
तिरुप्पूर
11:00 pm
11:05 pm
ईरोड जंक्शन
12:02 am
12:05 am
सेलम जंक्शन
1:53 am
1:55 am
जोलारपेट जंक्शन
3:10 am
3:30 am
काटपाडी जंक्शन
5:25 am
5:35 am
पेरम्बुर
10:24 am
10:25 am
ओंगुल
1:05 pm
1:15 pm
विजयवाडा जंक्शन
3:27 pm
3:29 pm
राजमुन्द्री
7:10 pm
7:30 pm
विशाखापट्नम
8:28 pm
8:33 pm
विजयनगरम जंक्शन
9:30 pm
9:32 pm
श्रीकाकुलम रोड
10:45 pm
10:47 pm
प्लासा
11:50 pm
11:55 pm
ब्रह्मपुर
12:53 am
12:55 am
बालूगांव
2:00 am
2:10 am
खुर्दा रोड जंक्शन
2:35 am
2:40 am
भुबनेश्वर
3:15 am
3:20 am
कट्टक
4:20 am
4:22 am
जजपुर केवंझर रोड
5:28 am
5:30 am
भद्रख
6:15 am
6:17 am
बालासोर
6:58 am
7:00 am
जालेश्वर
7:58 am
8:00 am
हिजली
8:55 am
9:00 am
मिदनापुर
9:58 am
10:00 am
बिष्णुपुर
10:25 am
10:30 am
बाँकुड़ा
11:25 am
11:30 am
आद्रा जंक्शन
12:27 pm
12:28 pm
बर्नपुर
1:00 pm
1:20 pm
आसनसोल जंक्शन
1:44 pm
1:45 pm
चित्तरंजन
2:24 pm
2:26 pm
मधुपुर जंक्शन
2:51 pm
2:53 pm
जसीडिह जंक्शन
4:25 pm
4:30 pm
झाझा
5:05 pm
5:07 pm
क्यूल जंक्शन
5:41 pm
5:43 pm
मोकामा जंक्शन
6:22 pm
6:24 pm
बख्तियारपुर जंक्शन
7:26 pm
7:27 pm
पटना साहेब
7:39 pm
7:41 pm
राजेंद्र नगर टर्मिनल
8:00 pm
 
पटना जंक्शन