ट्रेन रनिंग स्टेटस

22859 पुरी चेन्नई एक्सप्रेस रनिंग स्थिति


19-Sep-2019 को ट्रैन नहीं चलती है from Puri

आगमन
प्रस्थान
5:30 pm
पुरी
6:20 pm
6:40 pm
खुर्दा रोड जंक्शन
7:40 pm
7:42 pm
बालूगांव
8:26 pm
8:28 pm
छत्रपुर
8:50 pm
8:55 pm
ब्रह्मपुर
9:35 pm
9:37 pm
सोमपेटा
10:18 pm
10:20 pm
प्लासा
11:13 pm
11:15 pm
श्रीकाकुलम रोड
12:10 am
12:12 am
विजयनगरम जंक्शन
1:10 am
1:30 am
विशाखापट्नम
3:19 am
3:20 am
समालकोट जंक्शन
4:05 am
4:07 am
राजमुन्द्री
5:24 am
5:25 am
एलुरु
7:15 am
7:30 am
विजयवाडा जंक्शन
7:49 am
7:50 am
तेनाली जंक्शन
9:09 am
9:10 am
ओंगुल
10:19 am
10:20 am
नेल्लोर
12:08 pm
12:10 pm
गुडूर जंक्शन
12:34 pm
12:35 pm
नायडूपेट्टा
12:59 pm
1:00 pm
सुल्लुरुपेटा
2:55 pm
 
MGR चेन्नई सेंट्रल