ट्रेन रनिंग स्टेटस

30123 मजेर्हत नैहाटी लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
7:43 pm
मजेर्हत
7:44 pm
7:45 pm
रे मौन्ट रोड
7:47 pm
7:48 pm
खिदिरपुर
7:53 pm
7:54 pm
प्रिंसेप घाट
7:58 pm
7:59 pm
एडेन गार्डेन
8:03 pm
8:04 pm
बेनोय बादल दिनेश बाग
8:08 pm
8:09 pm
बर्रा बाज़ार
8:12 pm
8:13 pm
सोवाबज़र
8:15 pm
8:16 pm
बाघ बाज़ार
8:19 pm
8:20 pm
टला
8:22 pm
8:23 pm
कोलकता
8:28 pm
8:29 pm
पातिपुकुर
8:33 pm
8:34 pm
दमदम जंक्शन
8:38 pm
8:39 pm
बेलघरिया
8:41 pm
8:42 pm
अगरपाडा
8:44 pm
8:45 pm
सोदपुर
8:48 pm
8:49 pm
खर्दहा
8:51 pm
8:52 pm
तितागढ़
8:55 pm
8:56 pm
बेरकपुर
8:58 pm
8:59 pm
पलता
9:01 pm
9:02 pm
इच्छापुर
9:05 pm
9:06 pm
श्यामनगर
9:09 pm
9:10 pm
जगदाल
9:11 pm
9:12 pm
कन्किनारा
9:22 pm
 
नईहटी जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)