ट्रेन रनिंग स्टेटस

31431 सियाल्दा नैहाटी लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
4:32 pm
सियाल्दा
4:38 pm
4:39 pm
बिधाननगर रोड
4:42 pm
4:43 pm
दमदम जंक्शन
4:48 pm
4:49 pm
बेलघरिया
4:52 pm
4:53 pm
अगरपाडा
4:56 pm
4:57 pm
सोदपुर
5:01 pm
5:02 pm
खर्दहा
5:04 pm
5:05 pm
तितागढ़
5:08 pm
5:09 pm
बेरकपुर
5:11 pm
5:12 pm
पलता
5:14 pm
5:15 pm
इच्छापुर
5:18 pm
5:19 pm
श्यामनगर
5:22 pm
5:23 pm
जगदाल
5:24 pm
5:25 pm
कन्किनारा
5:38 pm
 
नईहटी जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)