ट्रेन रनिंग स्टेटस

31443 सियाल्दा नैहाटी लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
9:20 pm
सियाल्दा
9:27 pm
9:28 pm
बिधाननगर रोड
9:31 pm
9:32 pm
दमदम जंक्शन
9:36 pm
9:37 pm
बेलघरिया
9:39 pm
9:40 pm
अगरपाडा
9:42 pm
9:43 pm
सोदपुर
9:46 pm
9:47 pm
खर्दहा
9:49 pm
9:50 pm
तितागढ़
9:53 pm
9:54 pm
बेरकपुर
9:56 pm
9:57 pm
पलता
9:59 pm
10:00 pm
इच्छापुर
10:03 pm
10:04 pm
श्यामनगर
10:07 pm
10:08 pm
जगदाल
10:09 pm
10:10 pm
कन्किनारा
10:25 pm
 
नईहटी जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)