ट्रेन रनिंग स्टेटस

31447 सियाल्दा नैहाटी लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
11:15 pm
सियाल्दा
11:21 pm
11:22 pm
बिधाननगर रोड
11:25 pm
11:26 pm
दमदम जंक्शन
11:30 pm
11:31 pm
बेलघरिया
11:33 pm
11:34 pm
अगरपाडा
11:36 pm
11:37 pm
सोदपुर
11:40 pm
11:41 pm
खर्दहा
11:43 pm
11:44 pm
तितागढ़
11:47 pm
11:48 pm
बेरकपुर
11:50 pm
11:51 pm
पलता
11:53 pm
11:54 pm
इच्छापुर
11:58 pm
11:59 pm
श्यामनगर
12:02 am
12:03 am
जगदाल
12:04 am
12:05 am
कन्किनारा
12:18 am
 
नईहटी जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)