ट्रेन रनिंग स्टेटस

31527 सियाल्दा शांतिपुर लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
3:45 pm
सियाल्दा
3:51 pm
3:52 pm
बिधाननगर रोड
3:55 pm
3:56 pm
दमदम जंक्शन
4:00 pm
4:01 pm
बेलघरिया
4:03 pm
4:04 pm
अगरपाडा
4:06 pm
4:07 pm
सोदपुर
4:10 pm
4:11 pm
खर्दहा
4:13 pm
4:14 pm
तितागढ़
4:17 pm
4:18 pm
बेरकपुर
4:20 pm
4:21 pm
पलता
4:23 pm
4:24 pm
इच्छापुर
4:27 pm
4:28 pm
श्यामनगर
4:31 pm
4:32 pm
जगदाल
4:37 pm
4:38 pm
कन्किनारा
4:48 pm
4:49 pm
नईहटी जंक्शन
4:52 pm
4:53 pm
हलिसहर
4:57 pm
4:58 pm
कंचरापाडा
5:01 pm
5:02 pm
कल्याणी जंक्शन
5:06 pm
5:07 pm
मदनपुर
5:10 pm
5:11 pm
सिमुराली
5:13 pm
5:14 pm
पल्परा
5:16 pm
5:17 pm
चकदह
5:21 pm
5:22 pm
पय्रादंगा
5:34 pm
5:35 pm
रानाघाट जंक्शन
5:41 pm
5:42 pm
कलिनारायणपुर जंक्शन
5:45 pm
5:46 pm
हबीबपुर
5:50 pm
5:51 pm
फुलिया
5:54 pm
5:55 pm
बथना कृत्तिबास हॉल्ट
6:05 pm
 
शांतिपुर
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)