ट्रेन रनिंग स्टेटस

31843 सियाल्दा कृष्णानगर सिटी फास्ट रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
9:00 pm
सियाल्दा
9:07 pm
9:08 pm
बिधाननगर रोड
9:10 pm
9:11 pm
दमदम जंक्शन
9:15 pm
9:16 pm
बेलघरिया
9:19 pm
9:20 pm
अगरपाडा
9:22 pm
9:23 pm
सोदपुर
9:26 pm
9:27 pm
खर्दहा
9:29 pm
9:30 pm
तितागढ़
9:32 pm
9:33 pm
बेरकपुर
9:36 pm
9:37 pm
पलता
9:39 pm
9:40 pm
इच्छापुर
9:48 pm
9:49 pm
श्यामनगर
9:52 pm
9:53 pm
कन्किनारा
10:00 pm
10:01 pm
नईहटी जंक्शन
10:04 pm
10:05 pm
हलिसहर
10:09 pm
10:10 pm
कंचरापाडा
10:13 pm
10:14 pm
कल्याणी जंक्शन
10:17 pm
10:18 pm
मदनपुर
10:22 pm
10:23 pm
सिमुराली
10:24 pm
10:25 pm
पल्परा
10:27 pm
10:28 pm
चकदह
10:32 pm
10:33 pm
पय्रादंगा
10:50 pm
10:51 pm
रानाघाट जंक्शन
10:57 pm
10:58 pm
कलिनारायणपुर जंक्शन
11:01 pm
11:02 pm
बीरनगर
11:04 pm
11:05 pm
तहेरपुर
11:09 pm
11:10 pm
बद्कुल्ला
11:22 pm
 
कृष्णानगर सिटी जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)