ट्रेन रनिंग स्टेटस

37257 हावड़ा बंदेल लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
3:35 pm
हावड़ा जंक्शन
3:43 pm
3:44 pm
लीलूहा
3:46 pm
3:47 pm
बेलूर
3:49 pm
3:50 pm
बाली
3:52 pm
3:53 pm
उत्तरपारा
3:54 pm
3:55 pm
हिंद मोटर
3:57 pm
3:58 pm
कोंनगर
4:00 pm
4:01 pm
रिश्र्डा
4:03 pm
4:04 pm
श्रीरामपुर
4:07 pm
4:08 pm
सोराफुली जंक्शन
4:08 pm
4:09 pm
बैद्याबती
4:12 pm
4:13 pm
भद्रेश्वर
4:16 pm
4:17 pm
मंकुंदु
4:17 pm
4:18 pm
चन्दन नगर
4:20 pm
4:21 pm
चुचुरा
4:23 pm
4:24 pm
हूगली
4:35 pm
 
बंदेल जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)