ट्रेन रनिंग स्टेटस

37927 हावड़ा कटवा लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
8:30 pm
हावड़ा जंक्शन
8:38 pm
8:39 pm
लीलूहा
8:41 pm
8:42 pm
बेलूर
8:44 pm
8:45 pm
बाली
8:47 pm
8:48 pm
उत्तरपारा
8:49 pm
8:50 pm
हिंद मोटर
8:52 pm
8:53 pm
कोंनगर
8:55 pm
8:56 pm
रिश्र्डा
9:02 pm
9:03 pm
श्रीरामपुर
9:06 pm
9:07 pm
सोराफुली जंक्शन
9:08 pm
9:09 pm
बैद्याबती
9:12 pm
9:13 pm
भद्रेश्वर
9:14 pm
9:15 pm
मंकुंदु
9:17 pm
9:18 pm
चन्दन नगर
9:21 pm
9:22 pm
चुचुरा
9:23 pm
9:24 pm
हूगली
9:35 pm
9:37 pm
बंदेल जंक्शन
9:43 pm
9:44 pm
बंश बरिया
9:47 pm
9:48 pm
ट्रीबेनी
9:50 pm
9:51 pm
कुन्तिघाट
9:53 pm
9:54 pm
डुमूर्दहा
9:56 pm
9:57 pm
खामरगाछी
10:00 pm
10:01 pm
जीरत
10:04 pm
10:05 pm
बालागढ़
10:07 pm
10:08 pm
सोंरा बाज़ार
10:11 pm
10:12 pm
बहुला
10:14 pm
10:15 pm
गुप्तीपारा
10:20 pm
10:21 pm
अम्बिका कलना
10:24 pm
10:25 pm
बघणपरा
10:29 pm
10:30 pm
धात्रिग्राम
10:36 pm
10:37 pm
समुद्रगढ़
10:40 pm
10:41 pm
कालीनगर
10:46 pm
10:48 pm
नाबाद्वीप धाम
10:53 pm
10:54 pm
भंदार्तिकुरी
10:55 pm
10:56 pm
पुर्बस्तली
11:02 pm
11:03 pm
लक्ष्मीपुर
11:05 pm
11:06 pm
बेलेर्हत
11:10 pm
11:11 pm
पातुली
11:15 pm
11:16 pm
अग्रद्विप
11:29 pm
11:30 pm
डैनहत
11:50 pm
 
कटवा जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)