ट्रेन रनिंग स्टेटस

38318 मेचेदा हावड़ा लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
2:27 pm
मेचेदा
2:31 pm
2:32 pm
कोलाघाट
2:36 pm
2:37 pm
देउलती
2:39 pm
2:40 pm
घोरघता
2:43 pm
2:44 pm
बगनान
2:47 pm
2:48 pm
कुलगचिया
2:51 pm
2:52 pm
बीर शिबपुर
2:57 pm
2:58 pm
उलुबरिया
3:01 pm
3:02 pm
फुलेस्वर
3:05 pm
3:06 pm
चेंगेल
3:09 pm
3:10 pm
बौरिया जंक्शन
3:13 pm
3:14 pm
नलपुर
3:17 pm
3:18 pm
अबादा
3:20 pm
3:21 pm
संकरैल
3:25 pm
3:26 pm
अंदुल
3:28 pm
3:29 pm
मौरिग्राम
3:33 pm
3:34 pm
सन्त्रागाची जंक्शन
3:36 pm
3:37 pm
रामराजतला
3:39 pm
3:40 pm
दासनगर
3:43 pm
3:44 pm
तिकिअपारा
4:00 pm
 
हावड़ा जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)