ट्रेन रनिंग स्टेटस

38822 मिदनापोर हावड़ा लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
3:30 pm
मिदनापुर
3:39 pm
3:40 pm
गोकुलपुर
3:44 pm
3:45 pm
गिरी मैदान
3:57 pm
4:02 pm
खड़गपुर जंक्शन
4:12 pm
4:13 pm
जकपूर
4:17 pm
4:18 pm
माडपुर
4:22 pm
4:23 pm
श्याम चक
4:27 pm
4:28 pm
बलिचक
4:30 pm
4:31 pm
दूँ
4:35 pm
4:36 pm
राधामोहनपुर
4:41 pm
4:42 pm
हौर
4:47 pm
4:48 pm
खीराई
4:54 pm
4:55 pm
पंसकुरा
5:01 pm
5:02 pm
भोगपुर
5:07 pm
5:08 pm
मेचेदा
5:12 pm
5:13 pm
कोलाघाट
5:16 pm
5:17 pm
देउलती
5:20 pm
5:21 pm
घोरघता
5:23 pm
5:24 pm
बगनान
5:28 pm
5:29 pm
कुलगचिया
5:32 pm
5:33 pm
बीर शिबपुर
5:37 pm
5:38 pm
उलुबरिया
5:42 pm
5:43 pm
फुलेस्वर
5:45 pm
5:46 pm
चेंगेल
5:50 pm
5:51 pm
बौरिया जंक्शन
5:54 pm
5:55 pm
नलपुर
5:59 pm
6:00 pm
संकरैल
6:04 pm
6:05 pm
अंदुल
6:09 pm
6:10 pm
मौरिग्राम
6:13 pm
6:14 pm
सन्त्रागाची जंक्शन
6:17 pm
6:18 pm
रामराजतला
6:20 pm
6:21 pm
दासनगर
6:24 pm
6:25 pm
तिकिअपारा
6:48 pm
 
हावड़ा जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)