ट्रेन रनिंग स्टेटस

38824 मिदनापोर हावड़ा लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
4:00 pm
मिदनापुर
4:09 pm
4:10 pm
गोकुलपुर
4:14 pm
4:15 pm
गिरी मैदान
4:25 pm
4:30 pm
खड़गपुर जंक्शन
4:40 pm
4:41 pm
जकपूर
4:45 pm
4:46 pm
माडपुर
4:50 pm
4:51 pm
श्याम चक
4:55 pm
4:56 pm
बलिचक
4:58 pm
4:59 pm
दूँ
5:02 pm
5:03 pm
राधामोहनपुर
5:07 pm
5:08 pm
हौर
5:13 pm
5:14 pm
खीराई
5:19 pm
5:20 pm
पंसकुरा
5:26 pm
5:27 pm
भोगपुर
5:30 pm
5:31 pm
नन्दैगाजन प हॉल्ट
5:35 pm
5:36 pm
मेचेदा
5:39 pm
5:40 pm
कोलाघाट
5:45 pm
5:46 pm
देउलती
5:50 pm
5:51 pm
घोरघता
5:54 pm
5:55 pm
बगनान
6:01 pm
6:02 pm
कुलगचिया
6:06 pm
6:07 pm
बीर शिबपुर
6:11 pm
6:12 pm
उलुबरिया
6:15 pm
6:16 pm
फुलेस्वर
6:21 pm
6:22 pm
बौरिया जंक्शन
6:26 pm
6:27 pm
नलपुर
6:36 pm
6:37 pm
अंदुल
6:39 pm
6:40 pm
मौरिग्राम
6:44 pm
6:45 pm
सन्त्रागाची जंक्शन
7:25 pm
 
हावड़ा जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)