ट्रेन रनिंग स्टेटस

53352 चुनर बरवाडीह पैसिंजर रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
2:00 pm
चुनर जंक्शन
2:29 pm
2:30 pm
सक्तेस् गढ़
2:59 pm
3:00 pm
लूसा
3:18 pm
3:20 pm
खैरही
3:50 pm
3:55 pm
सोनभद्रा
4:09 pm
4:10 pm
चुर्क
4:36 pm
4:37 pm
अगोरी खास
5:20 pm
5:30 pm
चोपन
5:41 pm
5:42 pm
बिल्ली
5:49 pm
5:50 pm
सलाई बनवा
6:03 pm
6:04 pm
गुरमुरा
6:13 pm
6:14 pm
जोगिदिः
6:26 pm
6:28 pm
रेनुकुत
6:40 pm
6:41 pm
मुइरपुर रोड
6:55 pm
6:56 pm
झरोखास
7:09 pm
7:10 pm
दुधिनगर
7:25 pm
7:26 pm
महुआरिया
7:36 pm
7:37 pm
व्य्न्धम्गंज
7:51 pm
7:53 pm
नगर उन्तरी
8:14 pm
8:15 pm
रमना
8:29 pm
8:30 pm
मेराल्ग्राम
8:42 pm
8:43 pm
गर्हवा
9:25 pm
9:30 pm
गरवा रोड जंक्शन
9:39 pm
9:40 pm
टॉलरा
9:50 pm
9:51 pm
लालगढ़ बिहार हॉल्ट
10:00 pm
10:01 pm
राझूरा
10:13 pm
10:14 pm
कजरी
10:39 pm
10:41 pm
डालटनगंज
10:51 pm
10:52 pm
चियांकी
11:13 pm
11:14 pm
केककी
11:25 pm
11:26 pm
मंगरा
11:55 pm
 
बरवाडीह जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)
En
GSLR
GS
WGSCZ
GS
GS
GS
GS
GS
GSLR
VPU
VPU