ट्रेन रनिंग स्टेटस

54791 मथुरा भिवानी पैसिंजर रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
प्लेटफार्म : --23-सित
Aनिर्धारितस्रोत
Rवा./सं.*स्रोत
Rदेरीसमय से
Dनिर्धारित13:20 23-सित
Eवा./सं.*13:55 23-सित
Pदेरी35 मिनट की देरी से
आखिरी अपडेट21:46 23-सित
भिवानी जंक्शन स्टेशन पर 21:40 23-सित को आगमन हुआ है। मथुरा जं. से 280 किमी. आगे है।
आगमन
प्रस्थान
1:20 pm
1:55 pm
मथुरा जंक्शन
35 मिनट की देरी से
1:26 pm
1:27 pm
भूतेश्वर
1:37 pm
1:38 pm
मोरा
1:46 pm
1:47 pm
राधाकुंड
1:54 pm
1:55 pm
गोवेर्धन
2:05 pm
2:06 pm
बेहज
2:13 pm
2:14 pm
डीग
2:26 pm
2:27 pm
बेढहम
2:38 pm
2:39 pm
ब्रिज नगर
2:47 pm
2:48 pm
झारेदा
2:55 pm
2:56 pm
गोविन्दगढ़
3:06 pm
3:07 pm
जदोली का बास
3:15 pm
3:16 pm
रामगढ
3:26 pm
3:27 pm
ऊतवर
3:35 pm
3:36 pm
गज़िका
4:15 pm
4:40 pm
अलवर जंक्शन
4:49 pm
4:50 pm
परिसल
4:57 pm
4:58 pm
घटला
5:05 pm
5:06 pm
खैरथल
5:14 pm
5:15 pm
हरसौली
5:22 pm
5:23 pm
खानपुर अहिर
5:30 pm
5:31 pm
अजरका
5:37 pm
5:38 pm
मजरी नांगल
5:45 pm
5:46 pm
बवाल
6:40 pm
6:50 pm
रेवाड़ी जंक्शन
7:01 pm
7:03 pm
किशनगढ़ बालावास
7:12 pm
7:14 pm
जतुसना
7:21 pm
7:22 pm
नंगल पठानी
7:28 pm
7:30 pm
कोसलि
7:37 pm
7:39 pm
सुधरना
7:50 pm
7:52 pm
झारली
8:01 pm
8:02 pm
पाटुवास महराना
8:09 pm
8:11 pm
चरखी दादरी
8:24 pm
8:26 pm
मानहेरू
9:00 pm
 
भिवानी जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)
En
GS
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR